Kartlegging av interesseparter og krav

I denne tjenesten inngår :

  • Skjematikk og verktøy for interessepartkartlegging
  • Gjennomføring av workshops med interessepartkartlegging
  • Bistand til risiko- og mulighetsevaluering
  • Anbefaling av risikoreduserende tiltak

Sist oppdatert: 2021-03-18