Miljøkartlegging

Miljøkartlegging er grunnlaget for å identifisere de aktiviteter i virksomheten som har eller kan ha en miljøpåvirkning.

I denne miljøkartleggingen inngår det:

  • Fastsetting av metode og kriterier for miljøkartlegging
  • Gjennomføring av miljøkartlegging i samråd med virksomheten
  • Fastsetting av vesentlige miljøaspekter og kontrolltiltak.

Denne tjenesten gjelder kun NS-EN ISO 14001.

Sist oppdatert: 2019-03-06