Prosesskartlegging

Denne tjenesten omfatter bistand til kartlegging og dokumentering av virksomhetens prosesser.

I dette inngår:

  • Prosessmøter
  • Prosesskartlegging
  • Gjennomgang av grensesnitt og interaksjon mellom prosessene
  • Prosesseieres rolle
  • Måling, analyse og forbedring av prosessene
  • Sist oppdatert: 2019-03-12