Risikokartlegging - arbeidsmiljø

Denne tjenesten omfatter risikokartlegging av arbeidsmiljø og sikkerhet og risikoevaluering samt anbefaling om risikostyring.

Dette omfatter:

  • Valg av metode for risikokartlegging
  • Bistå med risikokartlegging
  • Veilede risikoevaluering
  • Veilede med valg av risikoreduserende tiltak
  • Veilede metode for risikostyring

Denne tjenesten gjelder kun for NS-EN ISO 45001.

Sist oppdatert: 2019-03-06