Samsvarsevaluering arbeidsmiljø

Denne tjenesten omfatter bistand til samsvarsevaluering av krav som stilles til ledelsessystemet for arbeidsmiljø.

I denne samsvarsevalueringen inngår:

  • Kartlegging av relevante lover og krav relatert til arbeidsmiljømiljø og evaluering av samsvar
  • Kartlegging av øvrige krav relatert til arbeidsmiljø og evaluering av samsvar
  • Utarbeidelse av samsvarsrapport

Denne tjenesten gjelder kun for NS-EN ISO 45001.

Sist oppdatert: 2021-03-18