prosesshjul
Foto: © AdobeStock

Rådgiving i ISO 31000 Risikostyring

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet.

risikomatrise med grønne, gule og røde klosser

Risikoer som påvirker organisasjonen din, kan få konsekvenser for omdømme, økonomiske resultater,  og for oppfølging av miljø-, sikkerhets- og samfunnsmessige forhold. Standarden ISO 31000 skal hjelpe en organisasjon til bedre å forstå og håndtere de usikkerhetene den står overfor.

ISO 31000 beskriver prinsipper, rammer og en prosess for styring av risiko. Den kan brukes av alle organisasjoner uansett størrelse, aktivitet eller bransjer. Ved å bruke ISO 31000 øker sannsynligheten for å oppnå mål, for å oppdage muligheter og trusler og for å finne og bruke ressurser til risikobehandling på en hensiktsmessig måte.

Standarden er godt egnet som hjelpemiddel for risikokartlegging i forbindelse med innføring av ISO's ledelsesstandarder.

For å bistå organisasjoner og bedrifter til å ta i bruk ISO 31000:2018 tilbyr Standard Oline AS rådgivingstjenester for implementering av en risikoprosess basert på standarden.

Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse av ISO 31000.

Rådgivingstjenestene som tilbys er:

  • Bistand til etablering av en risikoprosess i henhold til ISO 31000
  • Risikokartlegging

 

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivingstjeneste, ta kontakt med Ingebjørg Sjåstad:

Ingebjørg Sjåstad
E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2022-08-10