prosesshjul som går i hverandre
Foto © AdobeStock

Rådgiving i NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Å ferdigstille byggeprosjekter med avtalt kvalitet og funksjonalitet til avtalt tid er vesentlig for å oppnå tilfredse leietagere/brukere av yrkesbygg/formålsbygg. Kvalitet i installerte tekniske løsninger gir lavere driftskostnader og ofte lavere miljøavtrykk.

Standardens hensikt er å gi en beskrivelse av de prosessene som, uavhengig av entrepriseform,  gjennomføres for å oppnå en vellykket idriftsetting og prøvedrift av tekniske  bygningsinstallasjoner.

Standarden skal bidra til:

  • at oppdragsgiver/kunden får en velfungerende teknisk installasjon
  • at kravspesifikasjoner/tilbudsgrunnlag blir oppfylt
  • at fremdriften på byggeplass følger oppsatt plan
  • at aktørene samlet sett får jobbe rasjonelt

Utarbeidelse av presise tilbudsgrunnlag er krevende – valg av gjennomføringsmodell; kontrakts innhold, organisasjon, personell, form, og fremdriftsplan er vesentlig for å oppnå suksess.

Vi kan vi nå tilby en rådgivningstjeneste for å bistå organisasjoner og bedrifter i arbeidet med implementering av standarden i egen virksomhet. Våre rådgivere har solid erfaring innenfor relevante fag og avtaleforståelse. 

Rådgivningstjenestene vi tilbyr er:

  • Bistand med utarbeidelse av kravspesifikasjoner/tilbudsgrunnlag, i tett dialog med oppdragsgiveres egne ansatte 
  • Arbeidsmøter for avklaring av hvordan oppnå prosjekter som blir "Riktig med en gang"
  • Arbeidsmøter for fastsettelse av prosjektspesifikke mål og gjennomføringsmodell
  • Ledelsens gjennomgang og fastsettelse av valg av nivå på bygningens tekniske ytelser

Ta kontakt

For mer informasjon om vår rådgivningstjeneste, ta kontakt med Espen Gulliksrud på:

E-post: egu@standard.no
Telefon: 41 37 35 75

 

Les mer om våre rådgivingstjenester

Sist oppdatert: 2019-03-19