Foto: iStock

Kurs i risikostyring

Alle organisasjoner, uansett bransje, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet om hvorvidt virksomheten vil være i stand til å nå sine mål. Virkningen som denne usikkerheten har på organisasjonens mål, kalles "risiko".

Nytt digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Er det behov for, eller er det pålagt å utarbeide risikovurderinger i din virksomhet? Mangler du oversikt over hvilke risikoer din virksomhet eller dine prosjekter står overfor? Trenger du faglig oppdatering på det siste innen risikostyring- og vurdering?

Kurset i den nye standarden NS 5814:2021 - Krav til risikovurdering vil ta deg igjennom de viktigste trinnene i en risikovurdering etter den nye standarden, og du får en innføring i begreper og praktisk gjennomføring av prosessen for risikovurdering, basert på eksempler.

Digitalt kurs 31. august - 1. september fra kl. 09:00–12:00 begge dager


Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Standarden NS-ISO 31000 beskriver prinsipper, rammeverk og en prosess for å beskrive, vurdere og håndtere risiko på en systematisk måte. Kurset gir deg grunnlag for å arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå, deriblant gjennomføring av enkle risikovurderinger.

Digitalt kurs 28. oktober fra kl. 09:30–15:30

Risikostyring i et helhetlig perspektiv

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan helhetlig risikostyring kan benyttes som et effektivt og godt verktøy for virksomhetsstyring, der sikkerhet, HMS, omdømme, finans og marked inngår i en helhet.

Kurset gir deg kunnskap om hvordan man skal tenke helhetlig risiko i virksomheten, og hvordan du skal utøve risikostyring i virksomheten på ulike nivå og områder. Denne metodikken er dessuten også i tråd med krav i ISO 9001:2015 om risikobasert tilnærming.

Det er foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.
De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forespørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2021-06-15

Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 5814

Tid: 2021-08-31Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer, 28. oktober 2021

Tid: 2021-10-28Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse