Hånd som legger siste brikke i et puslespill
Foto: ShutterStock

Kurs i ISO 9001


Digitalt kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001

Samfunnet stiller stadig høyere krav til kvalitet på varer og tjenester. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetsledelsessystem i din virksomhet er standarden ISO 9001:2015.

På kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Vi går gjennom standarden med aktuelle eksempler, det blir gjennomført gruppeoppgaver med fokus på viktige elementer i standarden og anledning til å diskutere problemområder.

Digitalt kurs 1. februar


E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen. 

Les mer og meld deg på

 

Kurs i Interne revisjoner

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. En god intern revisor styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011 som er en veiledende standard for revisjoner av ledelsessystem for kvalitet og miljø, men revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess, og vil etter kurset kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kurs 8.–9. februar på Fornebu

Bedriftsinternt kurs

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Send oss en forepørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2021-11-26

Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Tid: 2022-02-01Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Interne revisjoner

Kurs

NOK 9 600,00 (eks. mva)

Kurs i Intern revisjon, 08.02.22, Fornebu

Tid: 2022-02-08Sted: FornebuSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-learning Practical Quality Management based on NS-EN ISO 9001:2015

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-learning Practical quality management with NS-EN ISO 9001: 2015

Språk: English

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011

Språk: English

Information  Kursbeskrivelse