Hånd som legger siste brikke i et puslespill
Foto: ShutterStock

Kurs i ISO 9001


Kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Samfunnet stiller stadig høyere krav til kvalitet på varer og tjenester, og et viktig verktøy for å tilfredsstille kravene til kvalitetsledelsessystem i din virksomhet er standarden NS-EN ISO 9001. Dette kurset gir en innføring i kravene i standarden med fokus på sentrale kvalitetsledelsesprinsipper og risikostyring.

Etter kurset skal du ha kjennskap til kravene i ISO 9001, hvilke metoder som benyttes for å etterleve disse og hvordan du sikrer god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring. Kurset egner seg godt for ledere, kvalitetsledere og de som har funksjoner i bedriften hvor kvalitetsstyring inngår som et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001.

Digitalt kurs 17. august


Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001

Få en innføring i kravene i ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping. 

På kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Vi går gjennom standarden med aktuelle eksempler, det blir gjennomført gruppeoppgaver med fokus på viktige elementer i standarden og anledning til å diskutere problemområder.

Kurs 15.–16. mars på Fornebu


Kurs i Interne revisjoner

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. En god intern revisor styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011 som er en veiledende standard for revisjoner av ledelsessystem for kvalitet og miljø, men revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess, og vil etter kurset kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kurs 19.–20. april på Fornebu

 

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen

Revisjon er et av ledelsens beste verktøy for forbedring. En sertifisert revisjonsleder styrker bedriften i effektiv utføring av revisjoner og sikrer det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Bestått eksamen gir deg dokumentasjon på din kompetanse i henhold til internasjonale sertifiseringsordninger.

Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess. Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011, som er en veiledende standard for revisjoner. Revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Kurs 6.–8 juni på Fornebu

 

E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen. 

Les mer og meld deg på


Bedriftsinternt kurs

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Rådgiving

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av ISO 9001, eller skal bedriften sertifiseres? 

La oss hjelpe deg

Sist oppdatert: 2023-02-17

Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001, 15. -16. mars 2023, Fornebu.

Tid: 2023-03-15Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Interne revisjoner

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i Interne revisjoner,13. - 14.06.23, Fornebu.

Tid: 2023-06-13Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i gjennomføring av forbedringsprosjekter etter ISOs standarder for ledelsessystemer

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i gjennomføring av forbedringsprosjekter etter ISOs standarder for ledelsessystemer, 1-2. juni, Fornebu

Tid: 2023-06-01Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen

Kurs

NOK 14 900,00 (eks. mva)

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen, 6. - 8. juni 2023, Fornebu

Tid: 2023-06-06Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet,17.08.23, Zoom

Tid: 2023-08-17Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet.

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-learning NS-EN ISO 9001:2015 Quality management systems

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-learning NS-EN ISO 9001:2015 Quality management

Språk: English

Information  Kursbeskrivelse

E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018

Språk: English

Information  Kursbeskrivelse