Hånd som legger siste brikke i et puslespill
Foto: ShutterStock

Kurs i ISO 9001


Digitalt kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001

Samfunnet stiller stadig høyere krav til kvalitet på varer og tjenester. Et viktig verktøy for å tilfredsstille krav til kvalitetsledelsessystem i din virksomhet er standarden ISO 9001:2015.

På kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsstyring i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Vi går gjennom standarden med aktuelle eksempler, det blir gjennomført gruppeoppgaver med fokus på viktige elementer i standarden og anledning til å diskutere problemområder.

Digitalt kurs 27. - 28. mai

Kurs i praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 - Lysaker

På dette kurset får du en innføring i standardens krav vedrørende etablering og vedlikehold av et praktisk kvalitetsledelsessystem, kvalitetsplanlegging, kvalitetsledelse i produksjon av varer og tjenester, kvalitetslederfunksjonen og metoder for kvalitetsforbedring. Du vil sitte igjen med en god forståelse av hvordan bruke standarden til praktisk kvalitetsledelse i organisasjoner, for enten å bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem etter ISO 9001:2015.

Det er forelpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs


Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem - Bergen

Få en innføring i kravene i ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet slik at du kan bygge opp, drifte og/eller vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem for økt verdiskaping. Dette kurset har en litt annen vinkling enn kurset over.

Det er forelpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs


Kurs i Oppdatering i ISO 9001:2015 for revisjonsledere og kvalitetsledere

Oppdateringskurset legger vekt på implementering av kravene i den nye standarden, og verifisering av dette i revisjonsarbeidet. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering og er en del av kravene for fornyelse av sertifikatet for QA (kvalitetsrevisor) og QLA (revisjonsleder kvalitet).

Det er foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

Digitalt kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen

Deltakerne vil få en grundig forståelse av revisjonsmetodikk og revisjonsprosess. Kurset tar utgangspunkt i NS-EN ISO 19011, som er en veiledende standard for revisjoner. Revisjonsmetodikken kan benyttes på alle typer revisjoner. Etter endt kurs skal deltagerne kunne planlegge, gjennomføre og følge opp et revisjonsprogram.

Digitalt kurs 1. juni - 3. juni

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kurset er interaktivt, noe som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og avsluttende eksamen. 

Les mer og meld deg på

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forepørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2021-04-13

Digitalt kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001

Kurs

NOK 9 600,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001, 27. og 28. mai

Tid: 2021-05-27Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen

Kurs

NOK 13 500,00 (eks. mva)

Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen, 01. - 03.06.2020, Fornebu.

Tid: 2021-06-01Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-learning Practical Quality Management based on NS-EN ISO 9001:2015

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-learning Practical quality management with NS-EN ISO 9001: 2015

Språk: English

Information  Kursbeskrivelse

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018

Kurs

NOK 2 500,00 (eks. mva)

E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011

Språk: English

Information  Kursbeskrivelse