daktegning konstruksjon bygning
Foto: iStock©

Kurs i NS 3420

Vi holder flere kurs i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Les mer om hvert kurs ved å klikke deg inn på de forskjellige kursdatoene.

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Dette kurset gir deg en god oversikt og forståelse av standardens oppbygging og gjør deg tryggere på bruk av NS 3420 i ditt beskrivelsesarbeid. I tillegg blir det redegjort for NS 3420 i sammenheng med andre standarder.

Kurs 17.–18. oktober på Fornebu

 

NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Kurset gir en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420. Kurset er i første rekke beregnet på de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs


E-læringskurs Veiledning til NS 3420

NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler og under utførelses- og avviklingsfasen av byggeprosjekter.

E-læringskurset gir en innføring i NS 3420 Beskrivelsestekster. Kurset er delt opp i temaer som gir deltakeren en innføring i innholdet i og bruken av NS 3420. kurset er at kursdeltakeren skal få et innblikk i hva NS 3420 er og hvordan standarden skal brukes. I tillegg skal kurset være en støtte ved utarbeidelse av beskrivelser.

E-læringskurs Veiledning til NS 3420


NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

Kurset gir deg gode forutsetninger for å kunne beskrive tekniske løsninger. Enten du utarbeider beskrivelser selv, eller du skal prise og levere i henhold til en, må du kjenne til kravene som ligger bak. Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger om NS 3420 som beskrivelsessystem, og de generelle og spesifikke kravene i del YB.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs

Bedriftsinternt kurs

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forespørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2023-03-29

E-læringskurs Veiledning til NS 3420

Kurs

NOK 2 000,00 (eks. mva)

E-læringskurs Veiledning til NS 3420

Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, 17. -18. oktober 2023, Fornebu.

Tid: 2023-10-17Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse