bygninger overstrødd med grønne puslespillbrikker
Foto: Norsk Teknologi ©

Bedriftsinternt kurs


Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Kurs i NS 3935 (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Gode og funksjonelle bygninger med fokus på energieffektivitet, godt innemiljø, høy grad av sikkerhet i fremdriften av byggeprosessene og driften av ferdige bygg, forutsetter god planlegging.

Kombinasjonen av manglende planlegging og byggeledelse er ikke kostnadseffektivt verken for byggherren eller for samfunnet som helhet.

For å sikre  et best  mulig bygg så vel teknisk som økonomisk i bygge- perioden og i påfølgende driftsperiode, vil det oftest  være  aktuelt å kople mange av byggets ulike tekniske installasjoner sammen. Denne tekniske sammenkoplingen, integrasjonen, gjøres for å oppnå større funksjonalitet på en sikker måte til en lavere pris.

Utfordringene i byggeprosjekter består ofte av hvordan etablere god samhandling mellom tekniske fagdisipliner med ulik termologi – fagdisipliner som automatisering, elektroteknikk, VVS og IKT i prosjekterings-, installasjons- og idriftsettingsfasene. Mange ønsker seg mer smarte bygninger og smartere drift. Da blir tverrfaglighet og sømløs systemintegrasjon viktigere enn noen gang.

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen.  Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Kurset gir deg innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter.  Du får kunnskap om hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer, samt kunnskap om hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene skal benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

Digitalt kurs 20. oktober

Sist oppdatert: 2022-09-02

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse, Zoom , 20.10.22

Tid: 2022-10-20Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse