Gulvrenhold vasking rengjøring rens mopp
Foto: iStockphoto

Kurs i NS-INSTA 800

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester fungerer på en god måte? Legg NS-INSTA 800 til grunn for renholdsarbeidet slik at oppdragsgiver, leverandør og den som utfører selve renholdet har lik forståelse for hvilken kvalitet som skal leveres.

Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

Dette er et grunnkurs der innholdet i NS-INSTA 800 gjennomgås, med fokus på termer, definisjoner, prinsipper og prosesser samt flytskjemaer. Du lærer å ta stikkprøvekontroll etter metodene i NS-INSTA 800, og det gjennomføres også praktisk øvelse i hvordan man måler kvalitet etter standarden. Kurset gjør deg kjent med ord og uttrykk fra NS-INSTA 800, og du lærer hvordan man begynner å ta standarden i bruk.

Grunnkurset passer for deg som bruker eller ønsker å bruke standarden i ditt arbeid, og spesielt for deg som er renholder, arbeidsleder eller innkjøper fra privat eller offentlig sektor.

Det foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800

Dette oppdateringskurset tar for seg hva som er nytt i standarden, og alle som har sertifisering på nivå 3 eller 4, og som ønsker å beholde sertifikatet, må gjennomføre kurset og bestå eksamen.
Etter endt kurs og bestått eksamen søker man SINTEF Certification om opprettholdelse av sitt sertifikat.

NB! Viktig om oppdatering av sertifikater etter utgivelse av ny versjon av INSTA 800 i 2018

Som følge av at standarden er revidert må alle innehavere av sertifikater dokumentere at de har kompetanse om den reviderte standarden.

Gyldig dokumentasjon er kurs- og eksamensbevis fra deltagelse på oppdateringskurs. Av hensyn til EUs nye regler for personvern som er gjeldende fra mai 2018 må det inngås ny avtale om sertifisering med alle innehavere. Det skal derfor sendes inn utfylt ""Søknadsskjema og avtale om sertifisering" sammen med kurs- og eksamensbevis. På bakgrunn av innsendt søknad og dokumentasjon utsteder SINTEF Certification reviderte eller fornyede sertifikater avhengig av utløpsdato for innehaverens gjeldende sertifikat. Sertifikatene gis en gyldighetstid på 3 år.

Her finner du Søknadsskjema og avtale om sertifisering

Det foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

Sist oppdatert: 2021-01-26