Datamaskiner
Foto: iStock Photo

Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring. Virksomhetens systematiske arbeid og sikringstiltak for styring og kontroll med informasjonssikkerheten definerer virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet.

Kursbeskrivelse

Private og offentlige virksomheter har et stadig økende fokus på informasjonssikkerhet. Virksomhetene er eksponert mot et trussel- og risikobilde i stadig endring. En systematisk tilnærming for å arbeide med informasjonssikkerhet er nødvendig for å håndtere nye eller endrede trusler og risikoer.

Standarden NS-EN ISO/IEC 27001 er utarbeidet på grunnlag av ledende praksis, og setter krav til systematisk arbeid med å forbedre en virksomhets informasjonssikkerhet. Kurset vil belyse sentrale elementer for hvordan en lykkes med å utforme, implementere, og forbedre et styringssystem for informasjonssikkerhet i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 27001.

Mål for kurset

Etter gjennomført kurs vil du ha oppnådd grunnleggende kunnskap om hvordan du jobber systematisk med styring og kontroll av informasjonssikkerheten i din virksomhet.

Du vil:

  • Forstå hvordan NS-EN ISO/IEC 27001 kan bli en integrert del av styringssystemet i din virksomhet.
  • Ha kjennskap til grunnleggende analyse for å kartlegge og vurdere virksomhetskritisk informasjon.
  • Forstå hvordan du utformer, implementerer, vedlikeholder og forbedrer et styringssystem for informasjonssikkerhet.

Hvem er kurset for?

Kurset egner seg godt for ledere, sikkerhets-/informasjonssikkerhetsleder, IT-ansvarlig og de som har funksjoner hvor styring av informasjonssikkerheten er et krav. Kurset passer også for de som har oppgaver i forbindelse med drift og vedlikehold av et styringssystem for informasjonssikkerhet.

Kursholder

Hans Peter Østrem er  sikkerhetsrådgiver med fokus på informasjonssikkerhet både på policy nivå og på praktiske tilpassede løsninger. Han har erfaring ifra implementering av komplekse IKT sikkerhetsleveranser i store og mellomstore organisasjoner, både i designfasen, innsalg- og planprosessen, og som prosjektleder i implementerings- opplæring og overleveringsfasen.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs

Bedriftsinternt kurs

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forespørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2022-10-19