Kursforelser
Foto: Nicolas Tourrenc

Kurs i NS 8405 og NS 8406

NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge.

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

På dette dagskurset får du en rask og effektiv gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406. Det legges også opp til spørsmål og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt. Kurset legger størst vekt på NS 8405, men sentrale forskjeller i NS 8406 vil bli presentert.

Dette kurset passer for personer fra både entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. Da dette er et kurs for viderekomne forutsetter det at du har grunnleggende kunnskap om NS 8405 og NS 8406. For personer som har liten erfaring med bruk av standardene, eller som ønsker en grundigere gjennomgang, vil vi anbefale grunnkurset, som går over to dager.

Kurs 22. mars i Bergen

Digitalt kurs 3. mai

Kurs 23. mai i Stavanger

Kurs 30. august i Tromsø

Kurs 6. september på Fornebu

 

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs (2 dager)

Grunnkurset, som går over to dager, gir en grundig gjennomgang av oppbyggingen og de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406 med eksempler på situasjoner hvor bestemmelsene skal brukes. Det legges opp til bruk av oppgaver og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt.

Kurset er aktuelt for personer som har liten erfaring med bruk av NS 8405 og NS 8406, eller som ønsker en grundigere gjennomgang av standardene. Dette kurset passer for personer fra både entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. For de som har god erfaring med bruk av NS 8405 og NS 8406, vil vi anbefale kurset for viderekomne, som går over én dag.

Kurs 19.–20. april på Fornebu

 

Halvdagskurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

Kurs 28. september på Fornebu

 

Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Dette todagerskurset er nyttig for deg som er prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen. Du får en god oversikt over hvilke regler som gjelder før, underveis og etter byggeprosjektets avslutning. Du vil også få oversikt over anskaffelsesregelverket, forholdet til plan- og bygningsloven, HMS-regelverket og de viktigste reglene i entreprisestandardene NS 8405/8415, NS 8406/8416 og NS 8407/8417.

Kurs 18.–19. oktober på Fornebu


Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407.

Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter. Kurset tar for seg varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 med utgangspunkt i bestemmelsene om endringer og byggherresvikt. Kurset er aktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs

Bedriftsinternt kurs


Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Sist oppdatert: 2023-03-21

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406,22.03.23, Bergen.

Tid: 2023-03-22Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs, 19. - 20. april 2023, Fornebu.

Tid: 2023-04-19Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406,030523, Zoom.

Tid: 2023-05-03Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406,23.05.23, Stavanger.

Tid: 2023-05-23Sted: Stavanger (Sola)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag),30.08.23, Tromsø.

Tid: 2023-08-30Sted: TromsøSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag),06.09.23, Fornebu.

Tid: 2023-09-06Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 - 1/2 dag

Kurs

NOK 3 250,00 (eks. mva)

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407, 1/2 dag, 28.09.23, Fornebu.

Tid: 2023-09-28Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise,18.-19. oktober 2023, Fornebu.

Tid: 2023-10-18Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse