Kursforelser
Foto: Nicolas Tourrenc

Kurs i NS 8405 og NS 8406

NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge.

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

På dette dagskurset får du en rask og effektiv gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406. Det legges også opp til spørsmål og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt. Kurset legger størst vekt på NS 8405, men sentrale forskjeller i NS 8406 vil bli presentert.

Dette kurset passer for personer fra både entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. Da dette er et kurs for viderekomne forutsetter det at du har grunnleggende kunnskap om NS 8405 og NS 8406. For personer som har liten erfaring med bruk av standardene, eller som ønsker en grundigere gjennomgang, vil vi anbefale grunnkurset, som går over to dager.

Digitalt kurs 12. januar  

 

Kurs på engelsk 19. januar på Fornebu

 

 


Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs (2 dager)

Grunnkurset, som går over to dager, gir en grundig gjennomgang av oppbyggingen og de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405 og NS 8406 med eksempler på situasjoner hvor bestemmelsene skal brukes. Det legges opp til bruk av oppgaver og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt.

Kurset er aktuelt for personer som har liten erfaring med bruk av NS 8405 og NS 8406, eller som ønsker en grundigere gjennomgang av standardene. Dette kurset passer for personer fra både entreprenør-, rådgiver- og byggherresiden. For de som har god erfaring med bruk av NS 8405 og NS 8406, vil vi anbefale kurset for viderekomne, som går over én dag.

8.–9. februar på Fornebu


Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407.

Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter. Kurset tar for seg varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 med utgangspunkt i bestemmelsene om endringer og byggherresvikt. Kurset er aktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert standard.no/kurs


Halvdagskurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

13. januar på Fornebu


Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8405 er en av den mest sentrale kontraktstandarden for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. På dette dagskurset får du frisket opp din grunnleggende kunnskap om NS 8405.
Kurset gir deg en rask og effektiv gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene i NS 8405. Det legges opp til spørsmål og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt. 

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs  


Kurs i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8406 er en av de mest sentrale kontraktsstandardene for byggeprosjekter i Norge. NS 8406 kjennetegnes av et mindre strengt varslingsregime enn NS 8405, og brukes i utførelsesentrepriser hvor prosjekteringsansvaret i det vesentlige ligger hos byggherren.

Det er foreløpig ikke satt opp ny dato for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

 

Les mer om hvert enkelt kurs under "Kursbeskrivelse" og meld deg på!

Bedriftsinternt kurs

Trenger flere enn 7-8 personer i din bedrift opplæring i samme standard eller tema? Da lønner det seg å bestille et bedriftsinternt kurs.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forespørsel om bedriftsinternt kurs

Sist oppdatert: 2021-11-24

Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 ,12.01.2022, på Zoom.

Tid: 2022-01-12Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407,1/2 dag, Fornebu, 13. 01 .2022.

Tid: 2022-01-13Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Course in NS 8405 and NS 8406 - Norwegian building and civil engineering contracts

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Course in NS 8405 og NS 8406,- 19.01.2022. Fornebu

Tid: 2022-01-19Sted: FornebuSpråk: English

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs

Kurs

NOK 9 700,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs, 8. - 9. februar 2022.

Tid: 2022-02-08Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse