Rådhuskaia, illustrasjonsfoto.

Kurs i samfunnssikkerhet for bygg- og anleggsbransjen

Virksomheter må i økende grad forholde seg til en virkelighet hvor de utsettes for tilsiktede uønskede hendelser som sabotasje, industrispionasje og terror.

Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet - beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

Kurset gir en gjennomgang av innholdet i standardene, med fokus på følgende hovedområder:

  1. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i samfunnet
  2. Vurdering av tilsiktede handlinger vs. storulykker og naturkatastrofer
  3. Sikringsrisikostyring
  4. Sikringsrisikoanalyse

Etter kurset vil du ha fått grunnleggende kunnskap om sikringsrisikostyring på et nasjonalt nivå – samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap, hvordan en virksomhet kan beskytte seg mot tilsiktede uønskede handlinger gjennom systematisk og kontinuerlig styring av sikringsrisiko, og hvordan en praktisk gjennomfører en sikringsrisikoanalyse for å kartlegge, vurdere og håndtere risiko og sårbarheter.

Det er foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs


Kurs i NS 5834 Samfunnsikkerhet - planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

En vesentlig del av arbeidet for å ivareta samfunnssikkerhet er i dag knyttet til å sikre bygg, anlegg og eiendom som eksempelvis er del av kritisk infrastruktur, eller av andre grunner kan være utsatt for tilsiktede, uønskede handlinger.

Dette kurset gir en praktisk innføring i hvordan behov for sikring kan analyseres og evalueres som underlag for identifikasjon og valg av tiltak gjennom et byggeprosjekt, fra program og konseptutvikling til bruk og forvaltning. Utbyttet fra kurset omfatter både veiledning til utforming av hensiktsmessige prosess for håndtering av sikringsrisiko for bygg, anlegg og eiendom samt konkrete metoder for sikringsrisikovurdering i ulike prosjektsteg/faser.

Det er foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

Kurs i NS 5815 – Risikovurdering av anleggsarbeid

Risikovurderinger er ofte påkrevd som et ledd i å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), eksempelvis ved etablering av SHA-plan, men kan også være et viktig og nyttig redskap for å ivareta kvalitet, budsjett og plan.

Dette kurset gir deg en praktisk innføring i standarden samt veiledning til valg av metode og gjennomføring av risikovurderinger. Kurset inkluderer både byggherre- og entreprenørperspektivet og tilpasses deltagernes erfaring og ståsted. 

Det er foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

Sist oppdatert: 2017-11-22