Brannalarm

Norsk Standard for brannalarmanlegg - NS 3960

Denne standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg.

Kravene og anbefalingene i standarden er også ment å dekke endringer, utvidelser og moderniseringerav automatiske brannalarmanlegg basert på følgende vurderinger. 

Standarden retter seg mot eiere, prosjekterende, installerende, drifts- og vedlikeholdspersonell. 

Standarden ivaretar relevante krav i CEN/TS 54-14:2004 Fire detection and fire alarm systems – Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance. 

Brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte varsle brann umiddelbart for å redde personer og materielle verdier. Brannalarmen skal varsle lokal beredskapsstyrke og ha alarmoverføring til et egnet mottak, som anvist i veiledning til teknisk forskrift. For å sikre nødvendig kvalitet i hele prosessen med planlegging, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg etablerer denne standarden et sett med regler og krav til de som utfører prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold på automatiske brannalarmanlegg. 

Ny versjon av NS 3960 for brannalarmanlegg er på høring

 

Frokostseminar om beskyttelse av bygninger mot brann

Delta på Standard Morgen: Beskytte bygninger mot brann 5. mars 2019 som blant annet tar for seg innholdet i NS 3960 som er under revisjon.

Les mer om frokostseminaret

Sist oppdatert: 2019-02-07

NS 3960:2013

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Del 14: Retningslinjer for planlegging, prosjektering, installasjon, ferdigstillelse, bruk og vedlikehold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-10-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang