Sedumtak
Foto: Hanne Wells

NS 3840 - Ny norsk standard for grønne tak

Denne standarden gir bestemmelser for planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift av ekstensive grønne tak. Med grønne tak menes plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng.

NS 3840 gir trygghet for at grønne tak-prosjekter blir nødvendig detaljert og utformet på en slik måte at de vil fungere både praktisk og estetisk. Standarden gir veiledning til valg av planter og har en planteliste for grønne tak. Den gir også veiledning til anbudsbeskrivelser etter NS 3420, ved å angi eksempler på postgrunnlag som kan benyttes.

Standarden er viktig i arbeidet med lokal overvannsdisponering (LOD), biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. NS 3840 definerer terminologi, målemetode for dekningsgrad og retningslinjer for grønne tak. Den kan benyttes i alle deler av landet, og for både eksisterende og nye byggverk.

 

Hvem er NS 3840 aktuell for?

Primær målgruppe er:

  • utbyggere og eiere av bygg med grønne tak
  • planleggere av bygg og anlegg: bygningsingeniører, konstruksjonsteknikkere, arkitekter, landskapsingeniører og landskapsarkitekter.
  • leverandører av produkter og planter for grønne tak
  • takentreprenører og anleggsgartnere (takgartnere) som bygger grønne tak
  • entreprenører og byggdriftere som står for drift og skjøtsel av grønne tak

Andre som vil ha nytte av standarden er:

  • Offentlig forvaltning
  • Eiere av grønne tak
  • Alle som ønsker å bruke ekstensiv sedumvegetasjon i parkanlegg

 

Det er også utarbeidet en ny produktstandard - NS 4417

 NS 4417 Planteskolevarer – Sedummatter – Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking, angir generelle krav til kvalitet, sortering, pakking og merking for flerårige, urteaktige planter (primært sukkulente arter fra Bergknappfamilien), etablert som matter for installasjon på byggverk. Standarden gjelder ved omsetning i Norge.

Sist oppdatert: 2016-02-18

NS 3840:2015

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4417:2015

Standard

NOK 390,00 (eks. mva)

Planteskolevarer - Sedummatter - Regler for kvalitet, sortering, pakking og merking

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang