Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

treningssenter med apparater og folk i bakgrunn
Foto: Shutterstock©

NYHET! Kurs i NS-EN 17229 Treningssentre – Drift- og ledelseskrav

Standard Online kan nå tilby kurset NS-EN 17229 Treningssentre - Drift- og ledelseskrav. Kurset er basert på ny europeisk standard som beskriver minimumskrav for hvordan drive treningssentre, og har som mål at du skal lære å bruke standarden som et driftsverktøy for å sikre at senteret er en trygg arena for brukere og ansatte.

Treningssenterbransjen har hatt en gedigen vekst i Norge; fra 30 treningssentre i 1960 til nærmere 1200 sentre i 2018. Bare siden 2009 er antall treningssentre i Norge doblet, og over en million nordmenn er medlem på et treningssenter.

I en relativt ung bransje med så stor vekst oppstår ofte store variasjoner mellom de ulike sentrene når det gjelder profesjonalitet, kvalitet og sikkerhet. Bransjen opplever også stor oppmerksomhet fra mediene, og det har vært en del uheldige saker i media knyttet til sikkerhet, hygiene, kompetanse og etiske spørsmål.  Dette har utfordret bransjens omdømme, og det har oppstått et økende behov for en nasjonal standard med minimumskrav til kvalitet og sikkerhet for drift av treningssenter.   

Foreleser Anne Sigrid S. Christoffersen

Anne Sigrid S. Christoffersen
Sprek Trening AS

– På kurset går jeg grundig gjennom standarden, og har en så praktisk tilnærming som mulig. Hva innebærer innføring av standarden, og hvilke nye rutiner må man iverksette? Fokuset er å lære å bruke standarden som et driftsverktøy for å sikre at senteret er en trygg arena for brukere og ansatte, sier hun.

Dette er det første kurset om den nye standarden, og gir deg mulighet til å være tidlig ute med å få den kunnskapen du trenger for å innføre standarden på ditt senter. Kurset vil gi deg flere praktiske eksempler på driftsrutiner og forhold som dekkes av standarden. Det er satt av tid til at både foreleser og deltakere kan dele erfaringer og utfordringer og sammen diskutere løsninger. 

– For mange ledere av treningssentre vil denne type driftsverktøy være noe nytt, og kan kanskje føles både for ukjent og arbeidskrevende til at man prioriterer å innføre den. Men gjennom dette kurset vil man forstå at utarbeidelse, implementering og drift ikke trenger å være så krevende, men tvert imot være et svært godt verktøy for driften av senteret, sier Anne Sigrid.

– Gode rutiner på risikovurderinger, tilsyn og vedlikehold vil i de aller fleste tilfeller bidra til reduserte kostnader og effektiv drift. I tillegg reduseres risikoen for uhell, skader på brukere og ansatte, skader på utstyr og inventar og uheldige situasjoner som kan svekke senterets omdømme. Bruk av denne standarden kan derfor på sikt både gi bedre økonomiske resultater og større kundetilfredshet, sier Anne Sigrid.

Bruk av denne standarden kan på sikt både gi bedre økonomiske resultater og større kundetilfredshet

Kurset vil hjelpe deg med å starte prosessen med innføring av standarden. Du vil etter kurset kjenne kravene i standarden, og hvordan du skal beskrive og dokumentere at senteret følger disse.

– Dette kurset er gir deg kunnskapen og verktøyet du trenger for å dokumentere at senteret er en trygg arena for brukere og ansatte. Meld deg på kurset, og få den kompetanse som gir deg konkurransefortrinn i markedet, avslutter Anne Sigrid.

Kurset avholdes 10. mars 2020 på Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13H, 1366 Lysaker.

Les mer om kurset under "Kursbeskrivelse"og meld deg på!

Sist oppdatert: 2020-01-20

NS-EN 17229:2019

Standard

NOK 794,00 (eks. mva)

Treningssentre - Krav til senterfasiliteter og drift - Drifts- og ledelseskrav

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17229:2019

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Treningssentre - Krav til senterfasiliteter og drift - Drifts- og ledelseskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

Kurs i NS-EN 17229:2019 Treningssentre – Drift- og ledelseskrav

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS-EN 17229:2019 Treningsssentre, Lysaker 10. mars 2020

Tid: 2020-03-10Sted: Lysaker (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse