Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Foto: Shutterstock© og Pixabay©

Granskningskurs basert på
NS-ISO 45001

Standard Online tilbyr et kurs som gir deg kunnskap om hvordan granske en uønsket hendelse, finne årsakene til ulykker, avvik og hendelser og iverksette korrigerende tiltak slik at de ikke gjentar seg eller oppstår andre steder i virksomheten.

Standarden NS-ISO 45001 - Ledelsessystem for arbeidsmiljø, stiller krav til rotårsaksanalyse av hendelser og avvik for så å iverksette korrigerende tiltak for å unngå gjentagelse. Dette kurset er basert på standarden, og vil være til hjelp for hvordan din virksomhet kan overholde kravene i internkontrollforskriftens paragraf 5, som blant annet krever at virksomheter skal kartlegge farer og utarbeide tiltak.

Siv Wergeland og Anne Mork fra Wergeland Bedriftsutvikling som foreleser på kurset, besitter mye fagkunnskap, og har lang erfaring både innen granskning og som forelesere.

– Vår erfaring er at granskning av en hendelse danner et viktig grunnlag for å lære av hendelsen, og dermed unngå at det skjer igjen, sier Siv Wergeland.

to damer bak en pult

Forelesere Siv Wergeland og Anne Mork
Foto: Wergeland Bedriftsutvikling

– Da er det viktig å kunne metode for granskning slik at man faktisk avdekker bakenforliggende rotårsaker. Det er i dag altfor mange eksempler på manglende rotårsaksanalyser, og mye av grunnen til dette er manglende kunnskap om granskningsmetodikk og interne krav til at granskning skal gjennomføres, sier hun.
– Det er mye som kan skje som man ønsker å finne årsaken til, og da er det viktig å ha tatt en beslutning på forhånd, slik at det er etablert en rutine som er lik for alle, sier Anne Mork.
– Alt henger sammen. Et godt arbeidsmiljø gir bedre helse, som igjen fører til et bedre produkt, sier hun.

Kurset i granskning gir blant annet en sjekkliste, gode råd for hva man bør være oppmerksom på, og forslag til rutiner slik at rammene er klare på forhånd. De viktigste granskningsmetodene med tilhørende eksempler vil bli gått gjennom på kurset.

Wergeland forklarer hvorfor det er viktig for en bedrift å ha en eller flere ansatte med granskningskompetanse, samt gode rutiner.

– En granskning avdekker bakenforliggende årsaker til hendelsen, og det er her bedrifter har viktige forbedringsområder, forklarer hun.

– Typiske områder som medvirker til en hendelse er mangelfull opplæring, kommunikasjonssvikt, manglende etterlevelse av rutiner, mangelfulle rutiner og mangler ved risikovurderinger. Alle disse forholdene er områder som kan forbedres, men det forutsetter at bedriften er oppmerksom på forholdet. I kurset gir vi en innføring i ulike granskningsmetoder for å avdekke disse bakenforliggende årsakene, og hvordan man systematisk analyserer en hendelse, avslutter Wergeland.

Kurset passer for ledere, arbeidsmiljøledere, HMS-ansvarlige, verneombud, tillitsvalgte og andre som bidrar i bedriftens forbedringsarbeid.

Les mer under "Kursbeskrivelse" og med deg på!

Sist oppdatert: 2020-05-12

DIGITALT KLASSEROM - Granskningskurs basert på NS-ISO 45001

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

DIGITALT KLASSEROM - Granskningskurs basert på NS-ISO 45001,170620

Tid: 2020-06-17Sted: Digitalt klasseromSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Granskningskurs basert på NS-ISO 45001

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i Granskning, basert på 45001,08.10.20,Lysaker

Tid: 2020-10-08Sted: LysakerSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse