Illustrasjonsfoto sommer
Foto: AdobeStock©

Sommerkampanje:
20 % rabatt på høstens kurs

Benytt sjansen til å skaffe deg ny kompetanse til rabattert pris; tilbudet gjelder t.o.m 31. august!

Standard Online tilbyr kurs innenfor mange fagområder, blant annet bygg- og anlegg, ledelsessystemer og juridiske kontraktstandarder. 

Våre kurs har hatt svært god pågang denne våren, det gjelder både på kurs vi har gjennomført for første gang med stor suksess og gode tilbakemeldinger, men også på "gamle travere" vi har tilbudt i mange år med erfarne foredragsholdere og interessante temaer.


Her presenterer vi noen «favoritter», som vi anbefaler for høstens kursdeltakelse:

Kurs i samspillentreprise

Samspill er fortsatt en relativt ny entreprise-/samarbeidsform. Det finnes ingen Norsk Standard som regulerer samspill, så NS 8407 brukes ofte som et utgangspunkt.

Partene må imidlertid i stor grad selv utarbeide bestemmelsene som skal regulere hvordan samspillet skal utøves, og hvordan rettigheter, plikter, vederlag og ansvar skal fordeles. Uklare kontrakter skaper ofte uenighet. En del samspillprosjekter preges også av at partene ikke har tilstrekkelig felles forståelse for hva samspillet skal bestå i og hvordan ansvar skal fordeles.

Dette kurset gir deg en forståelse av hva en samspillskontrakt er, hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva som skal til for å lykkes.

 27. august på Lysaker  24. september i Bergen  
     
 1. oktober i Tromsø  8. oktober i Kristiansand  

Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner(ITB)
– Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

Gode og funksjonelle bygninger forutsetter helhetlige tekniske løsninger, fremdrift i prosjektperioden og effektiv drift av den ferdige bygningen. Ved å benytte NS 3935 vil endringer, avvik og risiko for kostnadsoverskridelser reduseres betraktelig.

Kurset gir deg innsikt i verktøyene for hvordan oppnå resultater som «Riktig med en gang» i byggeprosjekter. Du får kunnskap om hensikten med standarden, partenes plikter og hvilke krav som stilles til testing, dokumentasjon og driftsprosedyrer. Etter kurset vil du ha kunnskap om hvordan arbeidsprosessene som beskrives i standardene skal benyttes i egen virksomhet og egne prosjekter.

27. august på Lysaker  16. oktober i Bergen

Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

Feil bruk og manglende forståelse av NS 3420 leder ofte til tvister. Vi ser i mange konkurransegrunnlag at prisbærende ytelser beskrives i innledende tekst, at man inntar bestemmelser om «komplett ytelse» eller at entreprenøren forutsettes å ha gjort grundige undersøkelser av prosjektet.

Vi ser også at ytelser som ligger i standardens system blir inntatt på ny i spesiell beskrivelse, eller at samme ytelse kan prises i flere poster. Likeledes ser vi en del unødvendige tvister fordi partene ikke forstår at NS 3420 er bygget opp som et hierarki med ytelser på flere nivåer.

I rettspraksis har vi mange eksempler på at feil bruk og manglende forståelse for NS 3420 skaper problemer. Det er derfor viktig for alle parter å være godt kjent med standarden, og hvordan domstolen behandler denne type saker.

 8. oktober i Tromsø  7. november i Bergen

Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på informasjon som trenger slik sikring. Både private og offentlige virksomheter har et stadig økende fokus på informasjonssikkerhet som følge av at de er eksponert mot et trussel- og risikobilde i stadig endring. En systematisk tilnærming for å arbeide med informasjonssikkerhet er nødvendig for å håndtere nye eller endrede trusler og risikoer .

Standarden NS-EN ISO/IEC 27001 er utarbeidet på grunnlag av ledende praksis, og setter krav til systematisk arbeid med å forbedre en virksomhets informasjonssikkerhet. Kurset vil belyse sentrale elementer for hvordan en lykkes med å utforme, implementere, og forbedre et ledelsessystem for informasjonssikkerhet i henhold til kravene i NS-EN ISO/IEC 27001.

9. oktober på Lysaker

 

Oversikt over alle våre kurs finner du her

Husk rabattkoden:

Bruk rabattkode sommer19 for å få rabatten i nettbutikken.

* Rabatten gjelder ikke elæringskurs og bedriftsinterne kurs

Sist oppdatert: 2019-06-28