Vedlegg 3.1 - Betingelser for Abonnement på standarder

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2017-12-13.

Et abonnement på standarder via tjenesten Abonnement på web, gir Kjøper mulighet for selv å sette sammen sin egen kolleksjon av standarder som er elektronisk tilgjengelige i vår nettbutikk www.standard.no. 

3.1.1 Prisberegning av enkeltstandarder i abonnementet

Kjøper kan når som helst legge til nye standarder i tjenesten Abonnement på web. Beregning av lisensieringsprisen er basert på ISO’s regler (Rules for granting copyright exploitation rights for internal use of ISO standards in electronic format) som forutsetter at den løper i minimum 3 år. For året abonnementsavtalen inngås eller eventuelt nye standarder legges til i eksisterende abonnement faktureres gjenværende deler av året i hele kvartaler inkl. påbegynt kvartal, basert på årlig lisensieringspris.

3.1.2 Beregning av lisensieringspris

Lisensieringsprisen er basert på gjeldende katalogpris for standardene. Lisensieringsprisen beregnes på følgende elementer:

 

 • Antall standarder per varekategori som inngår i tjenesten
 • Antall samtidige brukere som er omfattet av avtalen
 • Antall lokasjoner som er omfattet av avtalen
 • Sum katalogpris for standardene som inngår

 

L = Lisensieringspris

PHC = Summen av den til enhver tid gjeldende katalogpris for standardene som inngår i tjenesten

D = Volumrabatt: % (Tabell 1 og definisjon av varekategorier)

M= Multiplikator: (Tabell 2)

Årlig lisensieringspris beregnes som følger:

L=PHC X (1 - D) % X M X 0,45*

* 0,45 = faktor for fordeling av kostnad i forhold til standardens levetid

3.1.3 Prising av utgåtte standarder i abonnement

Standarder som trekkes tilbake i løpet av et avtaleår vil være tilgjengelig uten ekstra kostnader frem til 31.12. samme år. Velger Kjøper å fortsette abonnementet på de utgåtte standardene vil prisen for påfølgende avtaleår rabatteres med 50 %. Velger Kjøper å abonnere på andre utgåtte standarder enn de som tidligere har vært i abonnementet vil prisen på disse rabatteres med 50%.

3.1.4 Volumrabatt

Rabatt på årlig lisensieringspris for abonnementet beregnes pr. varekategori, basert på gjennomsnittlig pris og antall standarder i hver kategori per 1. januar faktureringsåret. Standarder som legges til i abonnementet i løpet av året blir rabattert med volumrabatt basert på antall standarder i kategorien og katalogpris ved fakturering. Ved fakturering påfølgende år vil samtlige standarder i abonnementet per 1. januar i avtaleåret komme med i det totale rabattgrunnlaget per varekategori.

Tabell 1: Volumrabatt (D)

Antall standarder i intervallet(fra og med/til og med) Volumrabatt D
1 til 25 15 %
26 til 30 40 %
31 til 62 50 %
63 til 125 60 %
126 til 250 70 %
251 til 500 75 %
501 til 1000 80 %

3.1.5 Varekategorier

Varekategorier for beregning av volumrabatt (D). 

Eksempler på slike kategorier er:

 

 • Varekategori 1: Standarder som er fastsatt som norske (NS, NS-EN, NS-EN ISO, NS-ISO, NEK, NEK EN, NEK IEC)
 • Varekategori 2: ISO
 • Varekategori 3: IEC
 • Varekategori 4: ASTM
 • Varekategori 5: Techstreet

 

3.1.6 Multiplikatortabell

Denne tabellen angir hvilken multiplikator som brukes i beregningen basert på antall samtidige brukere.

Tabell 2: Multiplikator for samtidige brukere (M)

Samtidige brukere Multiplikator M
Inntil 3 2
Inntil 5 3
Inntil 10 4
Inntil 15 5
Inntil 20 6
Inntil 30 6,5
Inntil 50 7

Multiplikator for flere enn 50 samtidige brukere på forespørsel

3.1.7 Support og årlig vedlikehold

Det betales et årlig vederlag for support og vedlikehold. Vederlaget er beregnet basert på
antall samtidige brukere og antall standarder i løsningen.

Pris for support og årlig vedlikehold på avtaleinngåelsestidspunktet, se vedlegg 4.
Dersom det legges til flere standarder i tjenesten gjelder priser for support og vedlikehold i henhold til tabell 3, som finnes på www.standard.no/priserogbetingelser

3.1.8 Spesielle prisbetingelser for varekategorier fra Techstreet.

For varer fra Techstreet gjelder de samme betingelser som ovenfor, med unntak av:

 • Varekategorier med årspriser, (priser må innhentes ved avtaleinngåelse og årlig). 
 • Varekategorier der pris må innhentes for hver bestilling/forespørsel
 • Varekategorier med «Building Blocks", der hver blokk gir tilgang til 25 standarder. Prisen beregnes til 25 ganger gjennomsnittsprisen på varekategoriens listepriser. Når blokken er fylt opp, må ny blokk med tilgang til nye 25 standarder kjøpes.

Tilbud som omfatter leveranser fra Techstreet må aksepteres av Kjøper innen 60 dager for å være gyldig.

Når abonnementet er opprettet kan Kjøper med visse unntak selv legge til andre standarder i abonnementet via Standard Onlines nettbutikk. 

Hvis Standard Onlines avtale med Techstreet sies opp vil Kjøper bli varslet så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra oppsigelse. Det vil da ikke være mulig å oppdatere abonnementet med nye standarder fra Techstreet, men eksisterende leveranse vil bli oppdatert og vedlikeholdt i inntil 16 måneder fra Kjøper mottok varslet. 

Tilgjengelighetsbestemmelsen avtalens vedlegg 1.3 gjelder ikke for produkter fra Techstreet.

Følgende varekategorier kan leveres fra Techstreet:

Varekategori Utgiver Spesielle betingelser
ACI American Concrete Institute Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel. 
AGA American Gas Association  
API American Petroleum Institute Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel.
ASCE American Society of Civil Engineers  
ASM ASM International  
ASME American Society of Mechanical Engineers Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel.  
ASME BPVC American Society of Mechanical Engineers Boilers and Pressure Vessel Code Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel. 
BSI British Standards Institute Building Block à 25.
Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel.
CAN/CGSB Canadian General Standards Board  
CFR US Government Code of Federal Regulations  
CGA Compressed Gas Association  
CSA Canadian Standards Association Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel.  
HI Hydraulic Institute  
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel.
IMO International Maritime Organization Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel. 
MSS Manufacturers Standardization Society  
NACE National Association of Corrosion Engineers  
NFPA National Fire Protection Association Høyere multiplikator for samtidig bruk + 1. 
Pris innhentes for hver bestilling/forespørsel. 
PIP Process Industry Practices  Årspris.
SMACNA Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association