Vedlegg 3.2 - Betingelser for Abonnement på standardsamlinger

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2016-03-13

Standardsamlinger er ferdig sammensatte utvalg av viktige standarder innenfor spesifikke emner.

3.2.1 Abonnementspris for standardsamlinger og e-Bok

Prisen på standardsamlinger og eBok generelt er dynamisk, dvs. at prisen endres når innholdet endres. Prisen baseres på antall samtidige brukere og forutsetter en avtaleperiode på 2 år i tillegg til avtaleinngåelsesåret. For påfølgende år beregnes prisen basert på gjeldende listepris for samlingen per 1. januar.

Årlig abonnementspris på avtaleinngåelsestidspunktet for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.

3.2.2 Prising av utgåtte standardsamlinger i abonnement (gjelder ikke e-Bok

Tilbaketrukne standarder som inngår i samlingen kan abonneres på separat, men samlingen som sådan kan ikke abonneres på som tilbaketrukket.