Vedlegg 3.3 - Betingelser for Abonnement på eBlanketter

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2016-03-13

eBlanketter er en nettbasert løsning for elektronisk utfylling og lagring av blanketter og
kan abonneres på som pakker á 10, 25, 50, 100 og 500 pr. år. Abonnementet kan utvides med flere blanketter ved behov. Endringer gjort av Kjøper gjelder ut kalenderåret. Ved ønske om permanent endring av antall blanketter må Kjøper kontakte Standard Online innen 31.10 inneværende år.

Ferdig utfylte blanketter kan også lagres i PDF og oppbevares i Kjøpers eget arkivsystem. 

3.3.1 Utfylling og utskrift

Det benyttes én blankett per avtalepart, og det er ingen begrensing på utskrift av utfylt blankett. 

3.3.2 Oppdatering

Trekkes blankettene tilbake for å bli erstattet av andre vil påbegynte blanketter fortsatt være tilgjengelig, mens gjenværende tilbaketrukne blanketter fjernes og erstattes av nye. Nye blanketter som legges til vil være i oppdatert versjon. Trekkes en blankett tilbake uten å bli erstattet vil påbegynte og gjenværende blanketter bli liggende i løsningen til de er brukt opp, så lenge dette ikke er i strid med lov eller forskrift.

3.3.3 Abonnementspris for eBlanketter

For eBlanketter betaler man for antall blanketter i pakkene uavhengig av når på året de legges inn i abonnement på web.

Årlig abonnementspris på avtaleinngåelsestidspunktet for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.