Vedlegg 3.4 - Tilleggstjenester

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2017-09-29

3.4.1 Offlineløsning - gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

Løsningen gir mulighet for lesetilgang til standardene i abonnementet uten å være tilkoblet internett. Standardene kan lagres lokalt hos den enkelte bruker, men termineres etter 30 dager for å sikre bruk av oppdaterte og gyldige standarder. Standarden kan så lastes ned på nytt ved behov. Prisen for denne tjenesten er 10 % av den årlige abonnementsprisen. Velger Kjøper tjenesten Offlineløsning i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris på avtaleinngåelsestidspunktet.

 

3.4.2 Direktelenker – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

Kjøper kan abonnere på lenker til standarder i sitt abonnement som kan brukes i Kjøpers interne dokumenter. Lenker som legges i slike dokumenter vil bringe brukerne direkte til standarden. Lenkene er statiske og egner seg i dokumenter som skal vise til en bestemt standard også for ettertiden. Velger Kjøper tjenesten Direktelenker i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris på avtaleinngåelsestidspunktet.

Skal man lenke til den til enhver tid gyldige standard må man oppdatere lenken i interne dokumenter hver gang det kommer en revisjon. Kjøper er ansvarlig for dette. 

 

3.4.3 Utskrifter – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

Det gis mulighet til å skrive ut én kopi av hvert produkt per samtidige brukere av standarder man har i abonnement på web. Utskrift av enkeltsider, kapitler og lignende av produktet teller som én utskrift. Kolleksjonen kan utvides med flere produkter eller utskrifter i henhold til betingelsene i denne avtalen. Etter 3. abonnementsår oppdateres abonnementet med 1/3 av utskriftene per år.

Dersom det ønskes ekstra utskrifter utover det antall som er bestemt av antall samtidige brukere kan disse kjøpes med 70 % rabatt på katalogpris.

Oppdateres abonnementet med ny versjon av en standard oppdateres også antall utskrifter.

 

3.4.4 Prosjektmodul – gjelder eBlanketter

Prosjektmodulen er en tilleggstjeneste i blankettsystemet som gjør det mulig å knytte blanketter til egendefinerte prosjekter: Dette for å ha bedre oversikt over hvilke blanketter som er benyttet til de forskjellige prosjektene.