NS 6460:2020

NOK 673,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Drift av tekniske bygningsinstallasjoner
Engelsk tittel: Operation of technical building installations
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2020-03-01)
Antall sider: 24
Pris:

NOK 673,00 (eks. mva)
NOK 841,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.01
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.01
Produktinformasjon: Standarden definerer mål for drift av de tekniske bygningsinstallasjonene, og aktiviteter for hvordan disse kan oppnås. Oppgavene driftspersonellet skal utføre for å oppnå verdibevarende resultater blir beskrevet. Standarden angir også metodikk for å oppnå kontinuerlig forbedring. Standarden gjelder for driften av de tekniske bygningsinstallasjoner i offentlige og private bygninger. Dette er for eksempel anlegg som VVS-installasjoner, elektrotekniske installasjoner, ekom, sikkerhetssystemer og brannalarmanlegg. Standarden kan brukes både når drift skjer i egen regi eller ved hjelp av innkjøpte driftstjenester. MERKNAD Drift omfatter også andre oppgaver enn de som beskrives i denne standarden, for eksempel renhold og avfallshåndtering.
Omfang: Standarden definerer mål for drift av de tekniske bygningsinstallasjonene, og aktiviteter for hvordan disse kan oppnås. Oppgavene driftspersonellet skal utføre for å oppnå verdibevarende resultater blir beskrevet. Standarden angir også metodikk for å oppnå kontinuerlig forbedring. Standarden gjelder for driften av de tekniske bygningsinstallasjoner i offentlige og private bygninger. Dette er for eksempel anlegg som VVS-installasjoner, elektrotekniske installasjoner, ekom, sikkerhetssystemer og brannalarmanlegg. Standarden kan brukes både når drift skjer i egen regi eller ved hjelp av innkjøpte driftstjenester. MERKNAD Drift omfatter også andre oppgaver enn de som beskrives i denne standarden, for eksempel renhold og avfallshåndtering.
Fastsatt: 2020-03-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.01 - Bygningskonstruksjoner generelt
91.140.01 - Installasjoner i bygninger generelt