NS 3720:2018/G1:2021

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Veiledning til NS 3720:2018 — Metode for klimagassberegninger for bygninger
Engelsk tittel: Guidance to NS 3720: 2018 — Method for greenhouse gas calculations for buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2021-02-02)
Antall sider: 26
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.99
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: Målet med veiledningen er primært å få byggherrer til å bruke NS 3720 for å identifisere klimagassutslipp i byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer disse. Veiledning er derimot ikke tenkt som hjelp til bruk av NS 3720 for eksperter på livsløpsvurderinger, og det gis ingen anbefalinger knyttet til eksempelvis kontraheringsformer, ambisjoner og omfang.
Fastsatt: 2021-02-02
ICS: 91.040.99 - Andre bygninger

Relaterte produkter:

NS 3720:2018