NS-INSTA 500-2:2017

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
Engelsk tittel: Periodic safety inspection on lifts, stair lifts, lifting platforms, escalators and moving walks
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2021-09-01)
Erstatter: NS 3810:2014 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 36
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.140
NS ICS 91.140.90
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: Denne standarden definerer minstekrav til aktiviteter og betingelser for gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for å opprettholdelse av sikkerhetsnivået.
Omfang: Denne standarden definerer minstekrav til aktiviteter og betingelser for gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for å opprettholdelse av sikkerhetsnivået.Andre kontroller av løfteinnretninger, for eksempel kontroll etter hendelser/ulykker, eller etter ombygninger og moderniseringer kan ha varierende omfang. Slike kontroller tilpasses den aktuelle installasjonen, men innholdet i denne standarden kan legges til grunn.
Fastsatt: 2021-09-01
ICS: 91.140.90 - Heiser. Rulletrapper