NS-EN 12831:2003

NOK 893,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Varmesystemer i bygninger - Metode for beregning av dimensjonerende effektbehov
Engelsk tittel: Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2003-05-09)
Erstattes av: NS-EN 12831-1:2017 Check Gyldig
Antall sider: 80
Pris:

NOK 893,00 (eks. mva)
NOK 1 116,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 91.140
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden angir metoder for beregning av dimensjonerende varmetap og dimensjonerende effektbehov for grunnleggende tilfeller under dimensjoneringsvilkårene. Grunnleggende tilfeller omfatter alle bygninger: - med en begrenset romhøyde (høyst 5 m); - som forutsettes å bli oppvarmet til vilkårene for stasjonær tilstand under dimensjoneringsvilkårene. Eksempler på slike bygninger er: boligbygg, kontor- og administrasjonsbygg, skoler, biblioteker, sykehus, fritidsbygg, fengsler, bygg som brukes i cateringbransjen, varehus og andre bygninger som brukes til forretningsformål, industribygg. Tilleggene inneholder også opplysninger om håndtering av følgende særlige tilfeller: - bygninger med høy himling eller stort bygningsskall; - bygninger med stor differanse mellom lufttemperaturen og midlere strålingstemperatur.
Komité: SN/K 033
Fastsatt: 2003-05-09
Tilbaketrukket: 2017-10-01
ICS: 91.140.10 - Sentralvarmeanlegg
91.120.10 - Varmeisolering