NS ICS 13.040

Standardsamling
NOK 111 249,00 (eks. mva)
Rabattert med:: 25,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 13.040: Luftkvalitet
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 13.040: Air quality
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 111 249,00 (eks. mva)
NOK 139 061,25 (ink. mva)

Rabattert med:: 25,00%

Ordinær pris: NOK 148 332,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 185 415,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (214)

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Sertifisering av automatiserte målesystemer - Del 1: Generelle prinsipper

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Sertifisering av automatiserte målesystemer - Del 2: Innledende bedømmelse av AMS-produsentens system for kvalitetsstyring og overvåking av produksjonsprosessen etter sertifisering

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av PM10/PM2,5 massekonsentrasjon i røykgass - Måling ved lav konsentrasjon med bruk av impaktorer (ISO 23210:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2009-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15841:2009

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Uteluft - Bestemmelse av atmosfærisk avsetning av arsen, kadmium, bly og nikkel

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Laboratoriemetode for prøvetaking av røyk og gasser - Del 2: Bestemmelse av emisjonshastigheter for karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2) under lysbuesveising, skjæring og furing (ISO 15011-2:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Laboratoriemetode for prøvetaking av røyk og gasser - Del 3: Bestemmelse av emisjonshastighet for ozon under lysbuesveising (ISO 15011-3:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4852:2010

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse — Uteluft — Måling av støvnedfall

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15859:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftkvalitet - Sertifisering av automatiske innretninger for overvåking av støvavskilere på stasjonære kilder - Ytelseskriterier og prøvingsprosedyrer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Termiske rengjøringssystemer for avgass fra overflatebehandlingsutstyr - Sikkerhetskrav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15852:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Uteluft - Standardmetode for bestemmelsen av totalt kvikksølv i gassform

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15853:2010

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Uteluft - Standardmetode for bestemmelse av kvikksølvavsetning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av dinitrogenmonoksid (N2O) - Referansemetode: Ikke-dispersiv infrarød metode (ISO 21258:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1911:2010

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av klorgass uttrykt som HCl - Standard referansemetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Metode for automatisk bestemmelse av metankonsentrasjonen ved bruk av flammeionisasjonsdeteksjon (FID) (ISO 25140:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Bestemmelse av tidsmidlet masseutslipp og utslippsfaktorer - Generell tilnærming (ISO 11771:2010)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell metode for bestemmelse av metankonsentrasjonen basert på gasskromatografi (ISO 25139:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Karakterisering av ultrafine aerosoler/nanoaerosoler - Bestemmelse av størrelsesfordeling og konsentrasjon i antall ved bruk av systemer for differensiell analyse av elektrisk mobilitet (DMA) (ISO 28439:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polyaromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 1: Prøvetaking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner i gass- og partikkel-fase - Del 2: Tillaging, opparbeidelse og bestemmelse av prøve

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15980:2011

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Air quality - Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Prøvetakingsprinsipper for avsetning av luftbårne partikler i luftveiene (ISO 13138:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14211:2012

Standard

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse — Uteluft — Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av nitrogendioksid og nitrogenmonoksid ved kjemiluminescens

SpråkEngelskUtgave: 2012-08 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14212:2012

Standard

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Uteluft - Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av svoveldioksid ved UV-fluorescens

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14625:2012

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Uteluft - Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av ozon i uteluft ved bruk av UV-fotometri

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14626:2012

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Uteluft - Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av karbonmonoksid ved bruk av ikke-dispersiv infrarød spektroskopi

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse i inneluft - Del 26: Prøvetakingsstrategi for karbondioksid (CO2) (ISO 16000-26:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av totale flyktige organiske forbindelser (TVOC) i avfallsgasser fra ikke-forbrenningsprosesser - Ikke-dispersiv infrarød metode med katalysator (ISO 13199:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12619:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjonen av totalt organisk karbon i gassform - Metode med kontinuerlig flammeioniseringsdetektor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell og automatisk bestemmelse av hastighet og volumstrøm i kanaler - Del 1: Manuell referansemetode (ISO 16911-1:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Manuell og automatisk bestemmelse av hastighet og volumstrøm i kanaler - Del 2: Automatiserte målesystemer (ISO 16911-2:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonær kilde - Bestemmelse av forholdet mellom karbondioksid av henholdsvis biogent og fossilt opphav - Prøvetaking og bestemmelse av radiokarbon (ISO 13833:2013)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16253:2013

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Bakkenær atmosfærisk måling med differensiell optisk absorpsjons-spektroskopi (DOAS) - Uteluft og diffuse utslippsmålinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16339:2013

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Målemetode for bestemmelse av nitrogendioksidkonsentrasjonen ved diffusjonsprøvetaking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Måling av støvbelastningen fra materialer i bulk - Del 1: Krav og valg av prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Måling av støvbelastningen fra materialer i bulk - Del 3: Metode med kontinuerlig fall

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Bestemmelse av massekonsentrasjon av PCDD/PCDF og dioksinliknende PCB - Del 4: Prøvetaking og analyse av dioksinliknende PCB

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

CR 1404:1994

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing

SpråkEngelskUtgave: 1 (1994-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16413:2014

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Bioovervåking med lav - Vurdering av epifytt-diversitet for lav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16414:2014

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Bioovervåking med mose - Akkumulering av atmosfæriske, forurensende stoffer i mose innsamlet på stedet: fra innsamling til tilberedning av prøver

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - Luftundersøkelse - Uteluft - Målemetode for bestemmelse av konsentrasjonen av svoveldioksid ved UV-fluorescens

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12341:2014

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse - Uteluft - Gravimetrisk referansemetode for bestemmelse av PM10 og PM2,5 massefraksjon av svevestøv i uteluft

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-08-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Vurdering av prøvetakerens ytelse ved måling av konsentrasjon av luftbårne partikler - Del 1: Generelle krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Vurdering av prøvetakerens ytelse ved måling av konsentrasjon av luftbårne partikler - Del 2: Laboratorieprøving av ytelse basert på bestemmelse av prøvetakingens effektivitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Vurdering av prøvetakerens ytelse ved måling av konsentrasjon av luftbårne partikler - Del 4: Laboratorieprøving av ytelse basert på sammenlikning av konsentrasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Vurdering av prøvetakerens ytelse ved måling av konsentrasjon av luftbårne partikler - Del 5: Ytelsesprøving for aerosolprøvetakere og sammenlikning av prøvetakere utført på arbeidsplasser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Vurdering av prøvetakerens ytelse ved måling av konsentrasjon av luftbårne partikler - Del 6: Transport og håndteringsprøvinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse i inneluft - Del 32: Undersøkelse av bygninger for forekomst av forurensende stoffer (ISO 16000-32:2014)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Luftundersøkelse i inneluft - Del 19: Prøvetakingsstrategi for muggsopp (ISO 16000-19:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14181:2014

Standard

NOK 1 091,00 (eks. mva)

Utslipp fra stasjonære kilder - Kvalitetskontroll av automatiske målesystemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Arbeidsplassluft - Elektrisk utstyr benyttet til direkte påvisning og direkte konsentrasjonsmåling av giftige gasser og damper - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>