NS ICS 23.040.70

Standardsamling
NOK 23 572,80 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 23.040.70: Slanger og slangesett
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 23.040.70: Hoses and hose assemblies
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 23 572,80 (eks. mva)
NOK 29 466,00 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 26 192,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 32 740,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (85)

NS-EN 1765:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummislangeforbindelser for oppsuging og tømming av olje - Krav til forbindelsene

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16643:2016

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Ikke-bundne fluorplasttrukkede (f.eks. PTFE) slanger og slangekoblinger for væske- og gasskjemikalier - Spesifikasjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Slanger av gummi og plast - Bestemmelse av ozonbestandighet under statiske forhold (ISO 7326:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tekstilforsterkede gummislanger for trykkluft - Krav (ISO 2398:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Forhold mellom prøvings- og sprengningstrykk og største driftstrykk (ISO 7751:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangekoblinger - Retningslinjer for valg, lagring, bruk og vedlikehold (ISO 8331:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13618:2016

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Fleksible slangeforbindelser i drikkevannsinstallasjoner - Funksjonskrav og prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummislanger og slangeforbindelser for vannsuging og avløp - Spesifikasjon (ISO 4641:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger - Bestemmelse av vedheft mellom de enkelte sjikt (ISO 8033:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummislanger og slanger med koblinger for mettet damp - Krav (ISO 6134:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Slanger og slangeforbindelser av gummi eller plast - Prøving av hydrauliske trykkstøt uten bøying (ISO 6803:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16821:2017

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangekoplinger til bruk i farmasøytisk og bioteknologisk industri - Silikongummislanger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16820:2017

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangekoplinger til bruk i farmasøytisk og bioteknologisk industri - Limte elastomerslanger med eller uten fôring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Gummislanger og slangeforbindelser til fly for fylling og tapping av drivstoff på bakken - Spesifikasjon (ISO 1825:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummislanger og/eller plastslanger og slanger med koplinger for luftfri sprøytemaling - Spesifikasjon (ISO 8028:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummislanger og slangekoplinger forsterket med korder eller tekstiler til mudringsformål - Spesifikasjon (ISO 28017:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger - Bestemmelse av ozonbestandighet under dynamiske forhold (ISO 10960:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Slanger og rør av gummi og plast - Måling av fleksibilitet og stivhet - Del 1: Bøyeprøvinger ved omgivelsestemperatur (ISO 10619-1:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13765:2018

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Flersjikts (ikke-vulkaniserte) slanger og slanger med koblinger av termoplast for transport av hydrokarboner, løsemidler og kjemikalier - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger — Bestemmelse av volumetrisk ekspansjon (ISO 6801:2021)

SpråkEngelskUtgave: 2021-12 (2021-12-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1761:1999

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummislanger og slanger med koplinger for tanking av drivstoff til lastebiler - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (1999-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangekoplinger — Terminologi (ISO 8330:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slanger med koplinger — Metoder for måling av dimensjoner på slanger og lengde på koplinger (ISO 4671:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-03 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Slanger og slangeforbindelser av gummi — Tråd- eller tekstilforsterkede typer med enkelttrykk til hydraulisk bruk — Spesifikasjon (ISO 18752:2022)

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 561:2002

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Utstyr for gassveising - Hurtigkopling med avstengningsventiler for sveising, skjæring og tilhørende metoder

SpråkEngelskUtgave: 2 (2002-09-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Rørledninger - Rørdeler for korrugerte metallslanger (ISO 10806:2003)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Slangedeler med klemkoplinger — Del 4: Flenskoplinger

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Slangedeler med klemkoplinger — Del 7: Spennkoplinger

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Slangedeler med klemkoplinger — Del 2: Slangestusser til slangeender

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-09-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Rørledninger - Viklede metallslanger og slangeforbindelser (ISO 15465:2004)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2004-08-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13483:2022

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slanger med koplinger med innvendig vanndampgjenvinning for brennstofftanking med målesystem — Krav

SpråkEngelskUtgave: 2022-10 (2022-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger - Bestemmelse av slitasje av foring (ISO 7662:1988)

SpråkEngelskUtgave: 1 (1996-09-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Korrugerte metallslangekoplinger for trykkpåkjent utstyr - Del 1: Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2006-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 4051:1968

Standard (Kun elektronisk)

NOK 262,00 (eks. mva)

Merkingsbestemmelser m.v. for slanger og ledningsuttak for medisinske gasser

SpråkNorskUtgave: 1 (1968-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang

NOK 262,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger - Slangedimensjoner, minste og største innvendig diameter og toleranser for kappede lengder (ISO 1307:2006)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1112:2008

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Sanitærutstyr - Dusjhoder for sanitær tappearmatur for forsyningssystem type 1 og type 2 - Generelle tekniske krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2008-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangeforbindelser for damp - Prøvingsmetoder (ISO 4023:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slangeforbindelser - Bestemmelse av gasspermeabilitet (ISO 4080:2009)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15889:2011

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Brannslanger - Prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 1 (2011-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- og termoplastslanger - Metode for eksponering mot lyskilder i laboratorium - Måling av endringer i farge, utseende og andre fysiske egenskaper (ISO 30013:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Tekstilforsterkede termoplastslanger for vann til vanlig bruk - Krav (ISO 6224:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 481,00 (eks. mva)

Slanger og rør av gummi og plast - Måling av fleksibilitet og stivhet - Del 3: Bøyeprøvinger ved høye og lave temperaturer (ISO 10619-3:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Rørledninger - Korrugerte metallslanger og slangeforbindelser (ISO 10380:2012)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1360:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Gummi- og plastslanger og slanger med koplinger for tapping av brensel — Krav

SpråkEngelskUtgave: 2013-06 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14422:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Klemkoblinger til slanger for transport av LPG

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14424:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Slangedeler med gjengehylser

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Slangedeler med klemkoplinger - Del 1: Krav, typer av sammenføyninger og koblinger, betegnelse og prøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Slangedeler med klemkoplinger - Del 3: Klemkoplinger med pinne eller bolt

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Slangedeler med klemkoplinger - Del 5: Gjengekoplinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Slangedeler med klemkoplinger - Del 6: TW-tankbilkoplinger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 50 Neste>>