NS ICS 79.060.01

Standardsamling
NOK 14 533,20 (eks. mva)
Rabattert med:: 10,00%
InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 79.060.01: Trebaserte plater generelt
Engelsk tittel: The collection contains all norwegian standards within ICS 79.060.01: Wood-based panels in general
Varetype: Standardsamling
Språk: Ukjent
Pris:

NOK 14 533,20 (eks. mva)
NOK 18 166,50 (ink. mva)

Rabattert med:: 10,00%

Ordinær pris: NOK 16 148,00 (eks. mva)
Ordinær pris: NOK 20 185,00 (ink. mva)

Fastsatt:

 

Innhold av samlingen (31)

NS-EN 1058:2009

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av karakteristiske 5 %-fraktiler og karakteristiske midlere verdier

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 310:1993

Standard

NOK 262,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av bøyeelastisitetsmodul og bøyefasthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 325:2012

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av mål på prøvelegemer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 1156:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av lastvarighetsfaktor og krypfaktor

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 12871:2013

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Ytelsesspesifikasjoner og krav til bærende plater til bruk i gulv, vegger og tak

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 828,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Prøvetaking, utskjæring og inspeksjon - Del 2: Innledende typeprøving og kontroll av fabrikkproduksjon

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16718:2015

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkter - Dosering av det totale innholdet av organisk karbon (TOC) i tre og trebaserte produkter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av formaldehydutslipp - Del 5: Ekstraksjonsmetode (kalt perforatormetoden) (ISO 12460-5:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av formaldehydutslipp - Del 4: Eksikatormetode (ISO 12460-4:2016)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13446:2002

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av festeelementers motstand mot uttrekking

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Flytende gulv - Del 1: Ytelsesspesifikasjoner og krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2003-02-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13879:2002

Standard

NOK 369,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av skivevirkning ved bøying

SpråkEngelskUtgave: 1 (2002-08-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14322:2021

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebaserte plater — Melaminbelagte plater for innvendig bruk — Definisjoner, krav og klassifisering

SpråkEngelskUtgave: 3 (2021-12-13)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14323:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater — Melaminbelagte plater for innvendig bruk — Prøvingsmetoder

SpråkEngelskUtgave: 2021-11 (2021-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 310:1993

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av bøyeelastisitetsmodul og bøyefasthet

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 318:2002

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av målendringer i forbindelse med endringer i relativ fuktighet

SpråkNorskUtgave: 2 (2002-06-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 321:2001

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av fuktmotstand under sykliske prøvingsbetingelser

SpråkNorskUtgave: 2 (2002-03-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 322:1993

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av fuktinnhold

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 323:1993

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av densitet

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 324-1:1993

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av mål på plater - Del 1: Bestemmelse av tykkelse, lengde og bredde

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 324-2:1993

Standard

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Bestemmelse av mål på plater - Del 2: Bestemmelse av rettvinklethet og kantretthet

SpråkNorskUtgave: 1 (1993-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 326-1:1994

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Prøvetaking, utskjæring og inspeksjon - Del 1: Prøvetaking og utskjæring av prøvelegemer og angivelse av prøvingsresultater

SpråkNorskUtgave: 1 (1994-04-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 326-3:2003

Standard

NOK 481,00 (eks. mva)

Trebaserte plater - Prøvetaking, utskjæring og inspeksjon - Del 3: Inspeksjon av ett enkelt parti med plater

SpråkEngelskUtgave: 2 (2004-01-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Holdbarhet av tre og trebaserte produkter — Tolkningsdokument for standarder knyttet til effektivitetskrav og spesifikasjoner for trebeskyttelsesmidler

SpråkEngelskUtgave: 2022-04 (2022-05-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 789:2004

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Trekonstruksjoner - Prøvingsmetoder - Bestemmelse av mekaniske egenskaper for trebaserte platematerialer

SpråkEngelskUtgave: 2 (2005-01-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 113-3:2023

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte produkters holdbarhet — Prøvingsmetode knyttet til treødeleggende basidiomycetes — Del 3: Vurdering av trebaserte platers holdbarhet

SpråkEngelskUtgave: 2023-02 (2023-02-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14221:2006

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte materialer i innvendige vinduer, innvendige dørblad og innvendige dørkarmer - Krav og spesifikasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 14220:2006

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tre og trebaserte materialer i vinduer, utvendige dørblad og utvendige dørkarmer - Krav og spesifikasjoner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 673,00 (eks. mva)

Trebaserte plater — Bestemmelse av formaldehydutslipp — Del 3: Gassanalysemetode (ISO 12460-3:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-10 (2020-11-09)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 567,00 (eks. mva)

Trebaserte paneler — Små skala indikative prøvemetnoder for enkelte mekaniske egenskaper

SpråkEngelskUtgave: 2005-05 (2020-05-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
  1 - 31