NS 3470-1:1999/A1:2008

NOK 567,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Prosjektering av trekonstruksjoner - Beregnings- og konstruksjonsregler - Del 1: Allmenne regler
Engelsk tittel: Timber structures - Design rules - Part 1: Common rules
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: (2008-11-01)
Erstatter: NS 3470-1:1999/AC Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS-EN 1995-1-1:2004+A1:2008+NA:2009 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 1995-2:2004+NA:2010 Check Gyldig
NS-EN 1995-2:2004+NA:2010 Check Gyldig
Antall sider: 12
Pris:

NOK 567,00 (eks. mva)
NOK 708,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.20
Omfang: Standarden fastlegger regler for prosjektering av trekonstruksjoner. Prosjektering etter denne standard omfatter å klarlegge prosjektforutsetninger og å utarbeide konstruksjonsberegninger, tegninger og annen nødvendig dokumentasjon, samt å angi krav til materialer, utførelse og kontroll. Standarden gjelder for de angitte materialene og innenfor de angitte fasthetsklassene. Spesielle patent- og/eller mønsterbeskyttede treprodukter og forbindelsesmidler er ikke tatt med i standarden. Slike produkter kan kun godkjennes gjennom en kontroll av spesifiserte egenskaper og kapasiteter. Denne standarden angir ikke detaljerte regler for beskyttelse av ståldeler mot korrosjon eller regler for beskyttelse av tre mot angrep av råte, insekter eller nedbrytende mikro-organismer. Standarden forutsetter at prosjekteringen utføres av fagfolk med den nødvendige teoretiske og praktiske innsikt.
Komité: SN/K 077
Fastsatt: 2008-11-01
Tilbaketrukket: 2010-04-01
ICS: 91.080.20 - Trekonstruksjoner