NS-EN 1176-1:2008

NOK 1 158,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Lekeplassutstyr og underlag - Del 1: Generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
Engelsk tittel: Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2008-11-01)
Erstatter: NS-EN 1176-1:1998 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 1176-1:1998/A1:2002 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 1176-1:1998/A2:2003 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 76
Pris:

NOK 1 158,00 (eks. mva)
NOK 1 447,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 97.200.40
NS ICS 97
NS ICS 97.200
Lekeplassutstyr og underlag
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne delen av NS-EN 1176 angir generelle sikkerhetskrav for offentlig lekeplassutstyr og underlag. Tilleggskrav til sikkerhet for spesielle deler av lekeplassutstyr er angitt i de øvrige delene av denne standarden. Denne delen av NS-EN 1176 dekker lekeplassutstyr for alle barn. Den har blitt utarbeidet med full erkjennelse av behovet for tilsyn av små barn og barn med redusert funksjonsdyktighet eller kompetanse. Formålet med denne delen av NS-EN 1176 er å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå ved lek i, på eller rundt lekeplassutstyret. Samtidig skal den fremme aktiviteter og særtrekk som er kjent for å være nyttig for barna, fordi de får verdifull erfaring slik at de kan takle situasjoner utenfor lekeplassen. Denne delen av NS-EN 1176 gjelder lekeplassutstyr som er beregnet på at barn skal bruke det individuelt eller kollektivt, men omfatter ikke byggelekeplasser. Den gjelder også utstyr og enheter som monteres som lekelplassutstyr for barn, selv om de ikke er produsert for det formålet, men omfatter ikke gjenstander som er definert som leketøy i NS-EN 71 og Leketøydirektivet *). MERKNAD Byggelekeplasser er sikrede lekeplasser omgitt av gjerder, som drives og bemannes i henhold til pedagogiske prinsipper som fremmer barns utvikling, og som ofte benytter utstyr man selv bygger med. Denne delen av NS-EN 1176 angir kravene som vil beskytte barnet mot farer som hun eller han ikke er i stand til å forutse når utstyret brukes slik det er tenkt anvendt, eller slik det er rimelig å forvente at det blir anvendt.
Komité: SN/K 561
Fastsatt: 2008-11-01
Tilbaketrukket: 2018-01-01
ICS: 905 - Lekeplassutstyr og underlag
97.200.40 - Lekeplasser