NS 8435:2011

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Engelsk tittel: General conditions of contract for personal assistance
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2011-08-01)
Erstattes av: NS 8435:2017 Check Gyldig
Antall sider: 12
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.080.99
NS ICS 11
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller hvor kommunen, i samråd med den som har et vedtak om tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), har valgt at leverandøren skal være kontraktspart. Denne kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal få en forsvarlig tjeneste. Formålet med kontrakten er å legge grunnlaget for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten. Kontrakten skal videre fordele ansvar mellom partene og skape administrative forutsetninger for et godt samarbeid. Målsettingen med ordningen om brukerstyrt personlig assistanse, er at den som har et tjenestebehov, skal få et så selvstendig liv som mulig. Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring.
Omfang: Denne standarden regulerer forholdet mellom kommunen som oppdragsgiver og leverandøren i de tilfeller hvor kommunen, i samråd med den som har et vedtak om tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), har valgt at leverandøren skal være kontraktspart. Denne kontrakten innskrenker ikke kommunens ansvar for at den som har et tjenestebehov, skal få en forsvarlig tjeneste.
Komité: SN/K 525
Fastsatt: 2011-08-01
Tilbaketrukket: 2017-10-01
ICS: 03.080.99 - Andre tjenester
11.020 - Medisinsk vitenskap og utstyr til helsevesenet. Generelt
11.020.10 - Helsetjenester generelt

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 8433:2012

NS 11005:2011

NS 3925:2013