NS 8175:2012

NOK 597,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
Engelsk tittel: Acoustic conditions in buildings - Sound classification of various types of buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2012-06-01)
Erstatter: NS 8175:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 60
Pris:

NOK 597,00 (eks. mva)
NOK 746,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.20
Referansestandarder TEK - Komplett
Referansestandarder TEK - Del 1
Referansestandarder TEK - Del 3
Referansestandarder TEK - Del 3/Kap 13
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
Produktinformasjon:

Grenseverdiene i denne standarden kan anvendes til å kontrollere om bygninger oppfyller kravene til lydforhold i Byggteknisk forskrift (TEK10). Standarden kan også brukes for regelsjekk.

NS 8175 gir mulighet for produsenter til å deklarere lydklasser for bygninger, og gir anvisning for å oppfylle lydkrav etter byggteknisk forskrift. Standarden kan brukes til å klassifisere bygninger eller deler av bygninger.

Omfang: Standarden gjelder klassifisering av byggverk i fire lydklasser. Klasse A har grenseverdiene som gir de beste
lydforholdene og klasse D de dårligste. Standarden fastsetter grenseverdier for lydklasser i form av
 luftlydisolasjon;
 trinnlydisolasjon;
 lydnivå (støynivå);
 romakustiske størrelser (etterklangstid, etterklangstid relatert til romhøyde, midlere
lydabsorpsjonsfaktor, taleoverføringsindeks, mv).
Grenseverdiene i denne standarden er gitt for boliger, byggverk for publikum og arbeidsbygninger, og
omhandler spesielt skoler og andre bygninger til undervisning, barnehager og skolefritidsordning
(AKS/SFO), sykehus og pleieinstitusjoner, overnattingssteder, kontorer. For hver bygningstype eller hvert
brukerområde er grenseverdiene inndelt i fire lydklasser etter forventet bruk av og krav til bygningen for
normalt møblerte rom. Alle de ulike kriteriene for lydforhold som er angitt for en klasse, skal være oppfylt
for at en bygning eller deler av en bygning kan klassifiseres i en lydklasse. Retningslinjer for vurdering av
samsvar er angitt i tillegg B (informativt).
For å ivareta likestilt bruk for alle (universell utforming) angis det, i tillegg til rom- og bygningsakustiske
kriterier og grenseverdier for lyd- og støyforhold, krav til bruk av lydoverføringsutstyr (teleslynge,
høyttaleranlegg og annet) eller andre tekniske hjelpemidler der det er behov for dette, jf. byggteknisk
forskrift [18, 19, 20]. I tillegg til tekniske hjelpemidler, bruker synshemmede lydreflekterende egenskaper
til bygninger til å orientere seg.
Standarden kan anvendes til å klassifisere bygninger eller deler av bygninger etter lydforholdene i
bygningen eller til å stille krav til lydforhold for hele eller deler av bygninger. Den gir mulighet for
produsenter til å deklarere lydklasser for bygninger, og gir anvisning for å oppfylle lydkrav etter
byggteknisk forskrift. Standarden gir også mulighet for å sette standardiserte differensierte grenseverdier
for lydforhold i bygninger.
Klassene i standarden er knyttet til målemetoder i henhold til Norsk Standard, som angitt i punkt 2, 3 og
4. Grenseverdiene for lydklassene gjelder målinger på stedet. De spesifiserte klassene for lydnivå gjelder
både innendørs lydnivå (fra tekniske installasjoner og utendørs lydkilder) og lydnivå på uteareal/
uteoppholdsareal (fra tekniske installasjoner eller andre utendørs lydkilder). For klasse A og B for boliger
gjelder grenseverdier for lydnivå også bruk av annet teknisk utstyr og installasjoner (som ikke er faste
bygningstekniske installasjoner) i samme bruksenhet eller brukerområde.

Komité: SN/K 001
Fastsatt: 2012-06-01
ICS: 900.01.02 - Kap.2 - Dokumentasjon og oppfyllelse av krav
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
91.120.20 - Akustikk i bygninger. Lydisolering.
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk

Relaterte produkter:

NS 8175.E:2012

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 3940:2012

NS-EN 12464-1:2011

NS 8402:2010