NS 3454:2013

NOK 787,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon
Engelsk tittel: Life cycle costs for construction works - Principles and classification
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2013-03-01)
Erstatter: NS 3454:2000 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 787,00 (eks. mva)
NOK 983,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.99
Referansestandarder TEK - Komplett
Produktinformasjon: NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse. NS 3454 omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk (både bygninger og anlegg) og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og klargjør forholdet mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av et byggverk eller en bygningsdel.
Omfang: Denne standarden omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av livssykluskostnader for byggverk og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og begreper, og klargjør forholdet og sammenhengen mellom disse. Livssykluskostnadene omfatter alle kostnader som påløper ved oppføring, bruk og avhending av en bygningsdel eller et byggverk. I tillegg til kostnadsposter (hovedpost 1 - 6) som er inkludert i standardens normative del, er det i standardens tillegg foreslått aktuelle tilleggsposter som ikke inngår i livssykluskostnadene for selve byggverket. Disse postene er inkludert slik at det er mulig å ta hensyn til dem på en systematisk måte i en analyse.
Komité: SN/K 511
Fastsatt: 2013-03-01
ICS: 900.01.04 - Kap.4 - Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
91.010.99 - Andre aspekter