NS-EN 16931-1:2017

NOK 1 274,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Elektronisk fakturering - Del 1: Semantisk datamodell for kjerneelementene i en elektronisk faktura
Engelsk tittel: Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2017-09-01)
Erstattes av: NS-EN 16931-1:2017+A1:2019 Check Gyldig
Antall sider: 156
Pris:

NOK 1 274,00 (eks. mva)
NOK 1 592,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 35
NS ICS 35.240
NS ICS 35.240.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Sammendrag: Tilgang til denne publikasjonen fra CEN og Standard Norge er sponset av EFTA.

Det er tillatt å benytte denne publikasjonen til avledet bruk. Avledede produkter, som baseres på eller benytter informasjon fra denne publikasjonen, skal inneholde en erklæring som er godt synlig for brukerne, der det framgår at dette er en implementering av publikasjonen, og at gjengivelsen skjer med tillatelse fra CEN og Standard Norge som rettighetshavere.

CEN og Standard Norge er ikke ansvarlig for bruk av innholdet i avledede produkter eller implementering av dem og gir ingen garantier, hverken uttrykt eller underforstått, for slik implementering uansett formål. Ved tvilstilfeller skal brukere alltid vise til innholdet i publikasjonen utgitt av Standard Norge som tilgjengeliggjør den offisielle teksten.

Omfang: This European Standard establishes a semantic data model of the core elements of an electronic
invoice. The semantic model includes only the essential information elements that an electronic
invoice needs to ensure legal (including fiscal) compliance and to enable interoperability for
cross-border, cross sector and for domestic trade. The semantic model may be used by
organizations in the private and the public sector for public procurement invoicing. It may also
be used for invoicing between private sector enterprises. It has not been specifically designed
for invoicing consumers.
This European Standard complies at least with the following criteria:
— it is technologically neutral;
— it is compatible with relevant international standards on electronic invoicing;
— the application of this standard should comply with the requirements for the protection of
personal data of Directive 95/46/EC, having due regard to the principles of privacy and data
protection by-design, data minimization, purpose limitation, necessity and proportionality;
— it is consistent with the relevant provisions of Directive 2006/112/EC [2];
— it allows for the establishment of practical, user-friendly, flexible and cost-efficient
electronic invoicing systems;
— it takes into account the special needs of small and medium-sized enterprises as well as of
sub-central contracting authorities and contracting entities;
— it is suitable for use in commercial transactions between enterprises.
Komité: SN/K 254
Fastsatt: 2017-09-01
Tilbaketrukket: 2020-02-01
ICS: 35.240.20 - Anvendelser av IT i kontorarbeid
35.240.63 - Anvendelse av IT applikasjoner i handelen