SN-CEN/TS 16931-2:2017

NOK 460,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Elektronisk fakturering - Del 2: Liste over syntakser som samsvarer med EN 16931-1
Engelsk tittel: Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2017-06-28)
Antall sider: 16
Pris:

NOK 460,00 (eks. mva)
NOK 575,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 35
NS ICS 35.240
NS ICS 35.240.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Sammendrag: Tilgang til denne publikasjonen fra CEN og Standard Norge er sponset av EFTA.

Det er tillatt å benytte denne publikasjonen til avledet bruk. Avledede produkter, som baseres på eller benytter informasjon fra denne publikasjonen, skal inneholde en erklæring som er godt synlig for brukerne, der det framgår at dette er en implementering av publikasjonen, og at gjengivelsen skjer med tillatelse fra CEN og Standard Norge som rettighetshavere.

CEN og Standard Norge er ikke ansvarlig for bruk av innholdet i avledede produkter eller implementering av dem og gir ingen garantier, hverken uttrykt eller underforstått, for slik implementering uansett formål. Ved tvilstilfeller skal brukere alltid vise til innholdet i publikasjonen utgitt av Standard Norge som tilgjengeliggjør den offisielle teksten.

Omfang: This Technical Specification provides in Clause 7 the list of syntaxes that complies with and allows to express syntactically the core invoice model as specified in EN 16931-1:2017, according to the selection criteria provided by the Standardization Request [1].
The selection of the syntaxes also derived from the Standardization Request [1]. It states that, to limit costs on public authorities, the list should ideally not exceed five syntaxes. Four syntaxes were taken into account and assessed according to criteria provided by the Standardization Request [1].
Komité: SN/K 254
Fastsatt: 2017-06-28
ICS: 35.240.20 - Anvendelser av IT i kontorarbeid
35.240.63 - Anvendelse av IT applikasjoner i handelen