SN-CEN/TR 12831-2:2017

NOK 787,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Bygningers energiytelse - Metode for beregning av dimensjonerende effektbehov til varme - Del 2: Forklaring og begrunnelse av NS-EN 12831-1, Modul M3-3
Engelsk tittel: Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 2: Explanation and justification of EN 12831-1, Module M3-3
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2018-01-01)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 787,00 (eks. mva)
NOK 983,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS ICS 91.140
Komité: SN/K 033
Fastsatt: 2018-01-01
ICS: 91.120.10 - Varmeisolering
91.140.10 - Sentralvarmeanlegg