NS 11035:2018

NOK 673,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming - Tjenester - Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel
Engelsk tittel: Universal design - Services - Equal access to retail trade services
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2018-01-01)
Antall sider: 32
Pris:

NOK 673,00 (eks. mva)
NOK 841,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03.100.20
NS ICS 03
NS ICS 03.080
NS ICS 03.100
Omfang: Standarden angir krav til hvordan detaljhandel skal utformes for å sikre likeverdig tilgang. Detaljhandel omfatter i denne standarden krav til butikklokaler, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, netthandel, nettsider og mobilapplikasjoner. Standarden omfatter også krav til personlig tjenesteutøvelse og til virksomhetenes rutiner og prosesser for å sikre at tjenestene er tilgjengelige og brukbare for alle. Standarden omfatter ikke personlige hjelpemidler, utover grensesnittet mot disse. Hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for eksempel teleslynge i lokalene, er omfattet.
Komité: SN/K 531
Fastsatt: 2018-01-01
ICS: 03.080 - Tjenester
03.100.20 - Handel. Handelsfunksjoner. Markedsføring