Byggblankett 3426 B:2018

eBlankett
NOK 345,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Fyll ut elektronisk
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Bustadoppføringslova - Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig.
Varetype: eBlankett
Språk: Norsk
Utgave: (2018-04-17)
Erstatter: Byggblankett 3426 B:2011 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: Byggblankett 3426 B:2019 Check Gyldig
Pris:

NOK 345,00 (eks. mva)
NOK 431,25 (ink. mva)

Produktinformasjon: Byggblankett 3426 B skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Fastsatt: 2018-04-17
Tilbaketrukket: 2019-01-04