IT@work - åpen dag

Vi arrangerer en "åpen dag" i forbindelse med ISO generalforsamling torsdag 16. september. Det vil bli en konferanse med tittelen "IT@work - The contribution of standards", og flere internasjonale eksperter vil holde foredrag om avansert bruk av IT-standarder i ulike sektorer og virksomheter.

Webcast
Se konferansen “IT@work - The Contribution of Standards” torsdag 16. september via webcast. Så selv om du ikke har anledning til å delta på konferansen, vil det være mulig å se hele programmet på nettet.

Twitter
Om du vil sende kommentarer, gi innspill eller stille spørsmål til konferansen og ISO Generalforsamling, kan du inkludere #isooslo2010 i din melding på Twitter.

YouTube
Vi vil lage korte filmer i løpet av konferansen og ISO Generalforsamling. Disse kan du se på YouTube.

Konferansen finner sted på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Holbergs gate i Oslo. Det er gratis å delta på konferansen. Påmeldingfristen til konferansen er nå utløpt. For eventuelle forespørsler om muligheter for etteranmelding kan konferansesekretariatet kontaktes. 

Program "IT@work - The contribution of standards" 
Dette er kun gitt på engelsk ettersom det vil være konferansespråket. Se en introduksjon til programmet lenger ned på siden.

 

Facilitator: Mr. Paul Chaffey
Managing Director, Association of Norwegian knowledge- and technology-based companies (Abelia)

09:00

Keynote address

Prof. Soumitra Dutta
Roland Berger Professor of Business and Technology, Founder and Academic Director, eLab, Institut Europeen d'Administration des Affaires (INSEAD)

09:20


IT @ Health  (round table)

• How IT is transforming healthcare

Ms. Debbie Chin
Chief Executive, Standards New Zealand (SNZ)

• Specific use of IT in health care administration

 

Mr. Jean-Yves Robin
Director of the Agence des systèmes d'information partagés de santé (Agency of shared information systems in the field of health), France

• IT in the medical device industry

Dr. Georg Heidenreich
Manager, Healthcare IT Standards, Siemens, Germany

10:20 Coffee / Tea break
10:50


IT @ Building and construction

• International architectural competition for the new National Museum in Oslo

Mr. Øivind Christoffersen
Director general, Public Construction and Property, Statsbygg's head office, Norway

• Building smart

Mr. Patrick MacLeamy
President, buildingSMART International HOK Inc.

• Development of the role of the contractor

Mr. Petter Eiken
President, Skanska Norge AS

11:50 Lunch *
14:00

IT @ IT (round table)

• Future evolutions in the IT industry and implications for the way we work

Mr. Stephen McGibbon
Senior Director, Microsoft EMEA* Technology Office
(* Europe, Middle East and Africa)

Mr. Adam Jollans
Program Director, IBM Software Group

Name of third panelist to be confirmed

15:00

IT @ developing countries

• Future challenges

Dr. Yaseen Khayyat
Director General, Jordan Institution for Standards and Metrology (JSMO)

15:30
IT @ Green

• Green IT and the environment

Prof. Henrik Madsen
DTU Informatik, Technical University of Denmark

16:00

Wrap-up and closing remarks

Mr. Paul Chaffey

16:15 Closure

* Det vil bli arrangert lunsj på Operaen i forbindelse med konferansen. Vennligst oppgi ved påmelding dersom du ønsker å delta på lunsjen.

Introduksjon til programmet for åpen dag

Informasjonsteknologi brer om seg dagliglivet til mennesker verden over, og i de fleste virksomheter er IT-systemene blitt forretningskritiske. Globale leverandørkjeder, bedrifter som handler med varer og tjenester over landegrensene, og bank- og finanssektoren er alle avhengige av IT. Avanserte IT-systemer skal sørge for kvalitet i helsesektoren og ”grønn” IT-teknologi skal gjøre næringslivet mer bærekraftig.

Tusenvis av IT-standarder er med på å ivareta kompatibilitet og interoperabilitet mellom maskinvare, programvare og alle IT systemene. Det er nettopp derfor standarder er så viktige for å utvikle globale markeder og takle globale utfordringer.

Global konsensus

Med sitt effektive system for å oppnå global konsensus mellom land og på tvers av bransjer er ISO en av de største aktørene innenfor utviklingen av globale IT-standarder. I tillegg inngår IT nesten i alle de godt og vel 18 000 ISO-standardene som finnes.

Standardene utgjør et usynlig, men viktig rammeverk for det moderne arbeidslivet. Målet med konferansen ”IT@work” er å sette fokus på betydningen av internasjonale standarder innenfor ulike sektorer og på ulike områder.

Konferansen tar blant annet for seg den økende bruken av IT i helsesektoren. I tillegg vil Patrick MacLeamy, lederen for et av verdens største arkitektbyråer fokusere på fenomenet buildingSMART og bygningsinformasjonsmodellen (BIM), som er i ferd med å revolusjonere internasjonal byggenæring. Professor Henrik Madsen fra Danmarks Tekniske Universitet vil snakke om "grønn IT". Dessuten vil en paneldebatt med de internasjonale lederne Mr. Stephen McGibbon (Microsoft) og Mr. Adam Jollans (IBM) berøre den nyeste utvikling i IT-industrien og hvordan dette vil påvirke måten vi kommer til å jobbe på i framtiden.

For mer informasjon:

Adm. dir. Trine Tveter, tlf. 67 83 86 75/ 41 69 20 07 
Kommunikasjonssjef Marit Sæter, tlf. 67 83 86 93/ 97 02 79 56 

Se også programmet for "åpen dag" i pdf-format (2 Mb).