Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitale kurs i NS 8175 - lydklasser og lydkrav i boliger og andre lokaler inkludert universell utforming

Trenger du en bedre forståelse for å håndtere lydforhold i boliger, publikum- og arbeidsbygninger? Hva skal man ta hensyn til når en bygning eller arbeidsplasser skal være tilgjengelige for alle? Hvordan behandler du klager på opplevelse av lyd og støy i eksisterende eller nye bygninger?

Svarene på disse og mange flere spørsmål får du dersom du deltar på våre kurs innen NS 8175.

Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8176 - Vibrasjoner fra samferdsel. KURSET i NS 8176 ER AVLYST!

Første kursdag er delt opp i to halve dager; 11. og 12. november. Begge dagene starter kl. 09.00 og avsluttes kl.12.00 og omhandler NS 8175 - lydkrav til boliger. Påmeldingsfristen for dette kurset er passert. 
Tredje og fjerde kursdag er også halve dager; fredag 13. og mandag 16. november fra kl. 09.00 til 12.00 og omhandler NS 8175 -Lydklasser og lydkrav til skoler, kontorer og andre lokaler inkludert universell utforming.

Mål for kurset

Kurset i NS 8175  – Lydklasser og lydkrav for boliger vil gi deg kunnskap om :

 • Beboernes opplevelse av lydforhold i boliger
 • Endringer i den nye standarden fra 2019
 • Bygningstekniske krav til lydforhold i boliger og planlegging
 • Måling og beregning av lydisolering og lydnivå i boliger fra tekniske installasjoner og samferdsel
 • Eksempler og oppgaver med praktiske vurderinger, erfaringer og tiltak
 • Tiltak og konstruksjonsløsninger for bedre lydforhold og kostnadsmessige vurderinger  

Kurset i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav til skoler, kontorer og andre lokaler inkludert universell utforming vil gi deg kunnskap om:

 • Opplevelse av lydforhold for alle og behov for universell utforming
 • Endringer i den nye standarden fra 2019 
 • Bygningstekniske krav til lydforhold og planlegging for skoler, barnehager, kontorlandskap og enkelte publikumsbygninger 
 • Vurdering av lydisolering, lyddemping og lydnivå i bygninger fra tekniske installasjoner og samferdsel 
 • Eksempler og oppgaver med praktiske vurderinger, erfaringer og tiltak
 • Tiltak og konstruksjonsløsninger for bedre lydforhold og kostnadsmessige vurderinger 

Hvem er kurset for?

Kurset i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav for boliger passer for deg som har en funksjon eller rolle innen:

 • planlegging av arealbruk, infrastruktur og saksbehandling i stat eller kommune
 • måleoppdrag i forbindelse med nybygging og eksisterende bygninger
 • bygging av boliger i områder som kan være støyutsatt
 • behandling av klager på opplevelse av lyd og støy i eksisterende og nye bygninger


Kurset i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav til skoler, kontorer og andre lokaler inkludert universell utforming passer for deg som har en funksjon eller rolle innen:

 • Planlegging av arealbruk, infrastruktur og saksbehandling i stat eller kommune
 • Måleoppdrag i forbindelse med nybygging og eksisterende bygninger
 • Bygging av skoler, barnehager og publikumsbygninger 
 • Behandling av klager på opplevelse av lyd og støy i eksisterende eller nye bygninger

 

Kursholder:

Se de andre kurssidene. Det er lenke til kursene lengre opp på siden.

Dato/Tid: 13. november 2020 kl. 09:00 - 16. november 2020 kl. 12:00

Sted: Zoom

Kursnr./navn: 20-1174900 Digitale kurs i NS 8175 - lydklasser og lydkrav i boliger og andre lokaler inkludert universell utforming

Kursavgift: kr 10 800,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard: NS 8175:19 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper til en verdi av 652, - og et elektronisk kurshefte (PDF). 
Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Påmeldingsfrist: 12. nov 2020 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00