Tidspunktet for dette kurset er passert.

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2-dag)

Med bakgrunn i dagens COVID-19-situasjon er det viktig for Standard Online å sørge for en trygg gjennomføring av våre kurs for både kursdeltakere og kursholdere. Vi tilbyr derfor dette kurset som digitalt kurs, levert via plattformen Zoom. For ytterligere informasjon om gjennomføringen, se mer under "Påmelding".

Kursbeskrivelse

Overtakelse er sentralt for rett til bruk, risiko for skade, ansvar for forsikring, nedtrapping av sikkerhet, rett til sluttoppgjør og oppstart av reklamasjonsfrister og søksmålsfrister. Det er derfor viktig at partene i en entreprisekontrakt er godt kjent med hvordan overtakelsesforretninger skal forberedes, gjennomføres og avsluttes. Det er også viktig at man er kjent med forskjellen mellom brukstakelse, delovertakelse, overtakelse og prøvedrift.

Etter overtakelse begynner sluttoppgjørsprosessen, hvor kontrakten stiller strenge krav til både entreprenørens sluttoppgjør og byggherrens innsigelser og motkrav. Hvis man ikke gjør dette rett kan konsekvensene bli alvorlige.

Mål for kurset

Formålet med dette digitale halvdagskurset er å gi deltakerne grunnleggende innsikt i kontraktens krav til overtakelse og sluttoppgjør, herunder typiske feil som skjer i denne fasen av prosjektet.

Hvem er kurset for?

Dette kurset passer for deg som jobber innen entreprenør-, rådgiver- eller byggherrebransjen.

Kursholder:

Tor Andre Ulsted er advokat i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

Dato/Tid: 10. sep 2020 / 09:00 - 12:00

Kursnr./navn: 20-1138200 DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2-dag)

Kursavgift: kr 3 000,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte i PDF-format

Påmeldingsfrist: 9. sep 2020 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00