Tidspunktet for dette kurset er passert.

DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv

I lys av dagens COVID-19 situasjon er det viktig for Standard Online å sørge for en trygg gjennomføring av våre kurs for både kursdeltakere og kursholdere. Vi tilbyr derfor dette kurset som digitalt kurs, levert via plattformen Zoom. For ytterligere informasjon om gjennomføringen, se mer under "Påmelding".

Kursbeskrivelse

Kurset vil gi deg innsikt i hvordan helhetlig risikostyring kan benyttes som et effektivt og godt verktøy for virksomhetsstyring, der sikkerhet, HMS, omdømme, finans og marked inngår i en helhet.

Kurset er basert på prinsipper i de nye ISO-standardene for risikobasert tilnærming, og fokuserer på sentrale elementer innen HMS, forretning, økonomi, omdømme. Kurset gir en innføring i metodikken for risikostyring i ISO 31000; identifisering, analysering, evaluering og håndtering av risiko. Vi jobber konkret med verktøy for å identifisere og håndtere risiko i bedriftens prosesser, og lærer om risikoelementer og risikoområder.  Du blir kjent med hvordan risikostyring kan være et viktig verktøy i forbedringsarbeidet, og knytter dette mot kravene i ISO 9001:2015.

Kurset har følgende hovedområder:

  • Hva er risiko og risikobasert tilnærming?
  • Risikomodell etter ISO 31000
  • Risiko- og mulighetsperspektiv i kontekst, kommunikasjon og interessenter
  • Risikostyringsprosessen; identifisering, analyse, evaluering og håndtering av risiko
  • Risiko i bedriftens prosesser: styrings/ledelsesprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser
  • Risikoelementer og risikoområder
  • Ulike verktøy og metoder i risikostyring

Mål for kurset

Kurset gir deg kunnskap om hvordan man skal tenke helhetlig risiko i virksomheten, og hvordan du skal utøve risikostyring i virksomheten på ulike nivå og områder. Denne metodikken er dessuten også i tråd med krav i ISO 9001:2015 om risikobasert tilnærming.

Hvem er kurset for?

Ledere, Risk- og kvalitetsansvarlige i bedrifter fra alle bransjer.

Behov for forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det en fordel å ha noe kjennskap til ledelsessystemet for kvalitet og risikokartlegging som metodikk. Et eksemplar av ISO 31000 inngår i kursprisen.

Kursholder:

Kathinka Pettersen er Kvalitet - og HMS rådgiver, samt Revisjonsleder i Wergeland Bedriftsutvikling AS. Kathinka har mange års erfaring med systemutvikling innen kvalitet og HMS. Hun har spisskompetanse på etablering av styringssystem og prosesskartlegging. Kathinka er en erfaren kursholder innen prosesskartlegging og kvalitetsstyring. Hun er utdannet innen administrasjon og økonomi fra Nederland.

Dato/Tid: 11. jun 2020 / 09:00 - 16:00

Kursnr./navn: 20-1129401 DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv

Kursavgift: kr 4 590,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard, kurshefte,

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Kurset blir gjennomført med foreleser via den nettbaserte plattformen Zoom. Standarden til kurset, NS-ISO 31000 Risikostyring - prinsipper og retningslinjer, laster du ned kostnadsfritt her . Standarden kan lagres på egen pc eller skrives ut.

To dager før kursstart får du en innkallelse til kurset som inneholder lenke til innlogging på kursdagen.

Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

 

Påmeldingsfrist: 10. jun 2020 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00