Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav for boliger

Vil du ha boliger som gir mer fornøyde beboere og mindre klager på lydisolasjonen? Vil du ha en bedre forståelse for å håndtere lydforhold i boliger? Hvordan opplever beboerne lydforhold i sine boliger? Skal du bygge nytt og vil ha forbedret lydisolering i boligen? Hvordan dempe gjenklang i minimalistiske boliger? Er det støy fra tekniske installasjoner i boligen? Hvordan måler og vurderer man lydisolering mellom boliger, mot fellesarealer og utendørs støy? Hvordan håndterer man støy fra tekniske installasjoner og samferdsel ved boliger?

Disse spørsmålene og enda flere vil du få svar på ved å delta på dette kurset som går over to halve dager via Zoom.

TEK17 henviser til lydklasse C i NS 8175:2012 for grenseverdier for lydforhold i bygninger. En ny og forbedret utgave av NS 8175 kom i 2019, men den er foreløpig ikke knyttet til TEK17.

Kursbeskrivelse

Håndtering av lyd- og støyproblematikk krever god planlegging av bygninger og arealer i forhold til støykilder og lydisolering mot naboer. NS 8175 ble utarbeidet for å kunne brukes i forbindelse med funksjonskrav i forskrifter og retningslinjer for støy i arealplanlegging, for eksempel etter plan- og bygningsloven og helselovgivningen. Standarden ble revidert etter tilbakemeldinger fra bransjen og brukerne. Noen av behovene for universell utforming er vurdert på nytt. Kurset har fokus på praktiske problemstillinger.

Kurset gir en gjennomgang av boligdelen av standarden. Presentasjon av undersøkelse om beboernes opplevelse av lydforhold i boliger blir gjennomgått. Endringer som følge av beboer-undersøkelse, slike som nye kriterier for trinn- og luftlydisolasjon, konsekvenser og tiltak av bedre lydisolering i bassen, blir gjennomgått. Det gis et overblikk over hvordan måleresultater vurderes og håndteres i praksis, og om typiske erfaringer. Det sees på hvilke tiltak som kan iverksettes for bedre lydisolering og kostnadsmessige betraktninger. 
 

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Kurset vil gi deg kunnskap om :

 • Beboernes opplevelse av lydforhold i boliger
 • Endringer i den nye standarden fra 2019
 • Bygningstekniske krav til lydforhold i boliger og planlegging
 • Måling og beregning av lydisolering og lydnivå i boliger fra tekniske installasjoner og samferdsel
 • Eksempler og oppgaver med praktiske vurderinger, erfaringer og tiltak
 • Tiltak og konstruksjonsløsninger for bedre lydforhold og kostnadsmessige vurderinger 
 • Kurset kombinerer teoriundervisning med praktiske problemstillinger
   

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har en funksjon eller rolle innen:

 • Planlegging av arealbruk, infrastruktur og saksbehandling i stat eller kommune
 • Måleoppdrag i forbindelse med nybygging og eksisterende bygninger
 • Bygging av boliger i områder som kan være støyutsatt
 • Behandling av klager på opplevelse av lyd og støy i eksisterende og nye bygninger

Forkunnskaper
Det forutsettes noe kompetanse og forkunnskap innen akustikk og støy. Grunnleggende lydteori og termer vil ikke bli gjennomgått på kurset.
Deltakerne inviteres til å bidra med eksempler på situasjoner med støy- eller lydisolasjonsproblematikk, arealplanlegging o.l. og sende disse inn i forkant av kurset til mad@standard.no

Ta en titt her dersom du ønsker å delta på kurs innen NS 8175 – Lydklasser og lydkrav til skoler, kontorer og andre lokaler inkludert universell utforming og/eller NS 8176 – Vibrasjoner fra samferdsel

Kursholder:

Tønnes Ognedal, Sivilingeniør fra Brekke & Strand Akustikk AS
Sivilingeniør Tønnes Ognedal har jobbet som akustiker i ca. 40 år. Han har vært daglig leder av firmaet Sinus as i Stavanger inntil firmaet fusjonerte med Brekke & Strand Akustikk AS i 2018. Han jobber på flere områder innen akustikk og har mye erfaring med å løse detaljer knyttet til lydisolasjon i bygninger. Han har bl.a. vært akustisk konsulent i Stavanger konserthus. Han har holdt mange foredrag og bidratt på flere kurs og seminarer om ulike emner innen akustikken.
Tønnes Ognedal har byggeteknisk utdannelse fra NTNU.
Tønnes Ognedal har vært og er medlem av internasjonal arbeidsgruppe innen bygningsakustiske målemetoder, og han var leder av en internasjonal arbeidsgruppe innen arbeidsmiljøstøy, samt nordiske arbeidsgrupper.
Tønnes Ognedal har vært medlem av Standard Norges komite for akustikk fra 2009 og leder fra 2010. Han har jobbet bl.a. med revisjon av NS 8175 Lydforhold i bygninger.

Merete Gynnild, seniorrådgiver fra Miljødirektoratet
Seniorrådgiver Merete Gynnild jobber i seksjon for arealplan i Miljødirektoratet. Hun startet i Miljødirektoratet i mai 2019. Hun arbeider bl.a. med revisjon av Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). 
Før dette har hun har vært seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag og jobbet bl.a. med reguleringsplaner, kommuneplaner, byplanlegging mv. Hun har også vært planlegger i Melhus kommune. Hun er utdannet på NTNU og har mastergrad derifra.
Merete Gynnild er et nytt medlem av Standard Norges komite for akustikk. 

Clas-Ola Høsøien, sivilingeniør fra Multiconsult asa
Sivilingeniør Clas Ola Høsøien jobber som rådgiver i Multiconsult asa siden 1998 og har vært faglig leder for fagområde akustikk de siste ti årene. Han har bl.a. arbeidet sammen med TØI og SINTEF Byggforsk om en spørreundersøkelse og bearbeidelse av resultater om beboernes opplevelse av lydforhold i boliger på oppdrag fra DiBK. Han er også medlem av RIFs ekspertgruppe i akustikk.
Før dette har han jobbet har han arbeidet som lærer, journalist og i kommunikasjonsbyrå.
Clas Ola Høsøien er utdannet sivilingeniør fra bygglinjen på tidligere NTH (nå NTNU) i Trondheim, og har i tillegg journalistutdanning fra Volda.
Clas Ola Høsøien er medlem av to internasjonale arbeidsgrupper, én for bygningsakustiske målemetoder og den andre for lydklassifisering.  Han var medlem av komiteen for akustikk i årene 2009 til 2014, og deltok i arbeidsgruppen for revisjon av NS 8175 årene 2009 til 2012.

 

Standard Norge tar smittevernet på alvor

På grunn av COVID-19-pandemien er det svært viktig å sørge for en trygg gjennomføring av kurs for både kursdeltakere og forelesere. Vi har derfor valgt å tilby dette kurset som digitalt kurs, via plattformen Zoom. 
To dager før kursstart får du E-post med en lenke for pålogging til Zoom. 

Dato/Tid: 11. november 2020 kl. 09:00 - 12. november 2020 kl. 12:00

Sted: Zoom

Kursnr./navn: 20-1108400 Digitalt kurs i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav for boliger

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 8175 – Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygninger til en verdi av 652, -, elektronisk kurshefte (PDF)

Påmelding: 
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf.: 67 83 87 00. 

Påmeldingen er bindende.  

Betingelser ved kursavmelding.

Rabatt:
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på kursavgiften. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).  

Påmeldingsfrist: 10. nov 2020 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00