Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav til skoler, kontorer og andre lokaler inkludert universell utforming

Trenger du en bedre forståelse for å håndtere lydforhold i publikums- og arbeidsbygninger? Skal du bygge nytt og vil ha bedre lydforhold i skole- eller kontorlandskap? Hvordan måler og vurderer man lydisolering mellom klasserom og fellesarealer? Hvordan håndterer man støy fra samferdsel og andre støykilder nær bygninger? Hva skal man ta hensyn til når en bygning eller arbeidsplasser skal være tilgjengelige for alle?

Disse spørsmålene og enda flere vil du få svar på ved å delta på dette kurset som går over to halve dager via Zoom.

TEK17 (Byggteknisk forskrift) henviser til lydklasse C i NS 8175:2012 for grenseverdier for lydforhold i bygninger. En ny og forbedret utgave av NS 8175 kom i 2019, men den er foreløpig ikke knyttet til TEK17.

Kursbeskrivelse

Håndtering av lyd- og støyproblematikk krever god planlegging av bygninger og arealer i forhold til støykilder og interne planløsninger. NS 8175 ble utarbeidet for å kunne brukes i forbindelse med funksjonskrav i forskrifter og retningslinjer for støy i arealplanlegging, for eksempel etter plan- og bygningsloven og helselovgivningen. Standarden er revidert etter tilbakemeldinger fra bransjen og brukerne. Opplevelse av lydforhold for alle og behov for universell utforming er vurdert på nytt. Endringer og nye kriterier vil bli gjennomgått.
Kurset gir en gjennomgang av lydforhold for skoler, barnehager, basebarnehager, SFO/AKS, kontorlandskap og enkelte andre publikumsbygninger. Kriterier for trinn- og luftlydisolasjon, lydforhold i skole- og kontorlandskap, lyddemping i restauranter og lignende, konsekvenser og tiltak blir gjennomgått. Det gis en innføring i måling og vurdering av lydnivå fra tekniske installasjoner og fra samferdsel. Det gis et overblikk over hvordan måleresultater vurderes i praksis, og typiske erfaringer. Kurset har fokus på praktiske problemstillinger. Det sees på lydproblematikk, hvilke tiltak som kan brukes for bedre lydforhold, og det gis kostnadsmessige betraktninger. 
 

Kursprogram

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Kurset vil gi deg kunnskap om:

  • Opplevelse av lydforhold for alle og behov for universell utforming
  • Endringer i den nye standarden fra 2019 
  • Bygningstekniske krav til lydforhold og planlegging for skoler, barnehager, kontorlandskap og enkelte publikumsbygninger 
  • Vurdering av lydisolering, lyddemping og lydnivå i bygninger fra tekniske installasjoner og samferdsel 
  • Eksempler og oppgaver med praktiske vurderinger, erfaringer og tiltak
  • Tiltak og konstruksjonsløsninger for bedre lydforhold og kostnadsmessige vurderinger 

Kurset kombinerer teoriundervisning med praktiske problemstillinger.
 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har en funksjon eller rolle innen:

  • Planlegging av arealbruk, infrastruktur og saksbehandling i stat eller kommune
  • Måleoppdrag i forbindelse med nybygging og eksisterende bygninger
  • Bygging av skoler, barnehager og publikumsbygninger 
  • Behandling av klager på opplevelse av lyd og støy i eksisterende eller nye bygninger

Forkunnskaper
Det forutsettes noe kompetanse og forkunnskap innen akustikk og støy. Grunnleggende lydteori og termer vil ikke bli gjennomgått på kurset.
Deltakerne inviteres til å bidra med eksempler på situasjoner med støy- eller lydisolasjons-problematikk, arealplanlegging o.l. og sende disse inn i forkant av kurset til mad@standard.no

Kursholder:

Per Kåre Limmesand, seniorrådgiver fra Brekke & Strand Akustikk ASFoto: Kjersti Holst
Seniorrådgiver Per Kåre Limmesand jobber som rådgiver i Brekke & Strand Akustikk AS. Han startet i Brekke & Strand Akustikk AS i 2006. Per Kåre er fagansvarlig for bygningsakustikk og holder kurs og foredrag i bygningsakustikk. Han arbeider bl.a. med prosjektering av nybygg og rehabilitering av boliger, skoler, kulturbygg, barnehager, hotell, idrettshaller og næringsbygg. Blant hans referanseprosjekter finner vi Kuben VGS, Operahuset i Bjørvika i Oslo og Clarion Hotel Oslo ved Operagata 20. 
Før dette har han jobbet i Telenor Networks med utvikling av telekommunikasjonstjenester, prosjektledelse, og som musiker med utgivelser og konsertvirksomhet, både med egen musikk og som freelance pianist.
Per Kåre Limmesand er utdannet sivilingeniør fra NTNU Trondheim med spesialisering innen akustikk. 
Per Kåre Limmesand har vært medlem av Standard Norges komite for akustikk siden 2016 og jobbet bl.a. med revisjon av NS 8175 Lydforhold i bygninger.

Rune Harbak, sivilingeniør fra Norconsult as
Sivilingeniør Rune Harbak jobber som rådgiver i Norconsult as. Han har jobbet der siden 2003. Han jobber med bygningsakustikk, støy og vibrasjoner. Han er for tiden bl.a. involvert som fagansvarlig for akustikk ved prosjektering av nye Drammen sykehus. Han har de siste årene også vært ansvarlig akustiker ved prosjektering av flere skoler bla i Oslo. 
Før dette har han jobbet som rådgiver og konsulent innenfor lyd og vibrasjoner siden 1993 i hos Sinus AS, Brekke & Strand Akustikk as og Techno Consult.
Rune Harbak er utdannet sivilingeniør fra NTH (nå NTNU) innen byggeteknikk med spesialisering innen bygningsakustikk.
Rune Harbak har vært medlem av Standard Norges komite for akustikk siden 2013 og jobbet bl.a. med revisjon av NS 8175 Lydforhold i bygninger.
 

Marte Oppedal Vale, interessepolitisk rådgiver hos Hørselshemmede Landsforbund
Interessepolitisk seniorrådgiver Marte Oppedal Vale jobber som seniorrådgiver i Hørselshemmedes Landsforbund. Marte har ansvar for det interessepolitiske arbeidet knyttet til diskriminering og CRPD, samt universell utforming og tilgjengelighet innenfor IKT og bygg.
Marte Vale har jobbet bl.a. hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
Marte Vale er utdannet Cand.Polit. på NTNU innen i statsvitenskap.
Hun er medlem av flere standardiseringskomiteer i Standard Norge. Hun har vært medlem av Komite for akustikk siden 2018 og deltatt bl.a. i revisjon av NS 8175 Lydforhold i bygninger. Hun har også vært medlem av SN/K024 Universell utforming av byggverk siden 2017, og er medlem i den nyopprettede komiteen SN/K387 Lydtekniske løsninger for universell utforming fra 2020.

Standard Norge tar smittevernet på alvor

På grunn av COVID-19-pandemien er det svært viktig å sørge for en trygg gjennomføring av kurs for både kursdeltakere og forelesere. Vi har derfor valgt å tilby dette kurset som digitalt kurs, via plattformen Zoom. 
To dager før kursstart får du E-post med en lenke for pålogging til Zoom. 

Dato/Tid: 13. november 2020 kl. 09:00 - 16. november 2020 kl. 12:00

Sted: Zoom

Kursnr./navn: 20-1116101 Digitalt kurs i NS 8175 – Lydklasser og lydkrav til skoler, kontorer og andre lokaler inkludert universell utforming

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 8175 – Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygninger til en verdi av 652, -, elektronisk kurshefte (PDF)

Påmelding: 
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf.: 67 83 87 00. 

Påmeldingen er bindende.  

Betingelser ved kursavmelding.

Rabatt:
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på kursavgiften. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).  

Påmeldingsfrist: 12. nov 2020 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00