DIGITALT kurs i NS 8176 – Vibrasjoner fra samferdsel er AVLYST

DETTE KURSET ER AVLYST!

Ny og forbedret utgave av NS 8176 kom i 2017. Vibrasjonsklasse C er nå tettere knyttet til veiledningen til TEK17 (Byggteknisk forskrift). Trenger du en bedre forståelse for hvordan håndtere vibrasjoner i bygninger? Skal du bygge på et sted der jernbanen går forbi, eller ved en tungt trafikkert vei? Vet du hva du må gjøre for å unngå vibrasjonsproblemer og klager på vibrasjoner eller rystelser i boliger? Hvordan måler man vibrasjoner?

Svarene på disse og enda flere spørsmål får du svar på i dette kurset som gjennomføres digitalt via Zoom.

Kursbeskrivelse

Håndtering av vibrasjonsproblematikk krever god planlegging av bygninger og arealer i forhold til kilder til vibrasjoner. NS 8176 ble utarbeidet for å kunne brukes i forbindelse funksjonskrav i forskrifter og retningslinjer for bedømmelse av vibrasjonspåvirkning på mennesker i boliger, bl.a. etter plan- og bygningsloven og helselovgivningen. 
Kurset gir en gjennomgang av standarden, en innføring i måling av vibrasjoner i boliger, fra samferdsel, og vurdering av bygningstekniske krav og behov mot vibrasjonsklasser. Det gis et overblikk over hvordan måleresultater vurderes og beregnes i praksis, informasjon om ulike typer måleinstrumentering og erfaringer om bruken. Kurset beskriver hvordan en tiltakshaver behandler vibrasjonssaker og hvordan vibrasjoner bedømmes av beboerne i boliger. Kurset har fokus på praktiske problemstillinger. Det sees på hvilke tiltak som kan brukes mot vibrasjoner og kostnadsmessige betraktninger.

Last ned kursprogrammet her (PDF)

Mål for kurset

Kurset vil gi deg kunnskap om:

  • Måling og beregning av vibrasjoner i bygninger fra samferdsel 
  • Beboernes opplevelse av vibrasjoner i boliger og bedømmelse av virkning
  • Erfaringer fra praktiske målinger av vibrasjoner og eksempler
  • Bygningstekniske krav til vibrasjoner og planlegging
  • Tiltak som kan gjøres mot vibrasjoner og kostnadsmessige vurderinger. 
  • Kurset kombinerer teoriundervisning, noen regneøvelser og målinger. 

Hvem er kurset for?

Kurset passer for deg som har en funksjon eller rolle innen:

-måleoppdrag i forbindelse med nybygging og eksisterende bygninger
-planlegging av arealbruk, infrastruktur og saksbehandling i stat eller kommune
-bygging av boliger i områder som kan være vibrasjonsutsatt
-behandling av klager på opplevelse av vibrasjoner, i eksisterende eller nye bygninger

Forkunnskap

Det forutsettes noe kompetanse og forkunnskap innenfor akustikk eller vibrasjoner. Grunnleggende vibrasjonsteori og termer vil ikke bli gjennomgått på kurset.

Deltakerne kan bidra med eksempler på situasjoner med vibrasjonsproblematikk og sende inn i forkant av kurset. 

Ta en titt her om du også ønsker å delta på kurs innen NS 8175

Kursholder:

Karin Norén-Cosgriff, seniorspesialist fra Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Seniorspesialist Karin Norén-Cosgriff har jobbet på NGI siden 2006. Hun jobber på flere områder innen lavfrekvent støy og vibrasjoner, bl.a. måling og vurdering av rystelser, dynamiske bevegelser, spenninger og tøyninger i jord, berg og konstruksjoner, lavfrekvent støy og strukturstøy fra vei og jernbane og dimensjonering av tiltak, mv. Tidligere jobbet hun som rådgiver og konsulent innen lyd og vibrasjoner i Atlas Copco Tools AB, Sweco Norge AS og Brekke & Strand Akustikk AS.
Karin Norén-Cosgriff er utdannet sivilingeniør fra KTH Teknisk Fysikk.
Karin Norén-Cosgriff har vært medlem av Komiteen for vibrasjoner og støt siden 1995 og leder i fra 2007 til 2012. Hun har siden 2008 også vært medlem av Komiteen for vibrasjoner og bygningsskade. Hun er også medlem av internasjonal arbeidsgruppe som arbeider med standarder innen vibrasjoner i grunnen og fra jernbanesystemer. Karin Norén-Cosgriff har vært leder for Standard Norges komite for bestemmelse av vibrasjoner fra samferdsel i årene 2015-2018. Komiteen reviderte NS 8176 i 2017.

Jan Anders Marheim, seniorrådgiver fra Avinor
Seniorrådgiver Jan Anders Marheim har jobbet i Avinor siden 2013. Han jobber med fly- og helikopterstøy i Miljøavdelingen. Han har bl.a. jobbet med støykartlegging for Avinors 44 lufthavner, utredning i forhold til lokalisering av en tredje rullebane på Oslo lufthavn, støy og vibrasjoner fra tunge helikoptre, måling av vibrasjoner for sertifisering av ulike helikoptertyper, helkropps- og hånd/arm-vibrasjoner i helikoptertyper og militære kjøretøy samt kursing.
Før Avinor jobbet han som rådgiver og konsulent innen lyd, vibrasjoner og med måleinstrumentering bl.a. i Brüel & Kjær AS, Norconsult AS og Oslo Lufthavn AS.
Jan Anders Marheim er utdannet sivilingeniør fra Florida Atlantic University, Ocean Engineering med spesialisering innen Acoustics and Vibrations.
Jan Anders Marheim har vært medlem av Komiteen for vibrasjoner og støt siden 2008. Han er også medlem av Komiteen for akustikk fra 2015. Han er medlem av en internasjonal arbeidsgruppe som arbeider med standarder innen hånd-arm-vibrasjoner. Jan Anders Marheim har vært medlem av Standard Norges komite for bestemmelse av vibrasjoner fra samferdsel i årene 2015-2018. 

Ronny Klæboe, forsker I, dr. philos. fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) 
Seniorforsker, dr. philos. Ronny Klæboe har jobbet som forsker og forskningsleder på TØI siden 1989. Han har tidligere jobbet med spørreundersøkelser i Statistisk Sentralbyrå. Han er spesialist på opplevelser av støy og vibrasjoner, kombinasjonsvirkninger av støy og luftforurensning, helse-effekter av trafikkforurensning, deres økonomiske konsekvenser og hvilke tiltak som kan være økonomisk effektive.  
Han har bl.a. gjennomført spørreundersøkelser om opplevelse av vibrasjoner fra samferdsel, fra bygge- og anleggsarbeid og om beboernes opplevelse av lydforhold i boliger bygget etter krav fra 2008 og 2012. 
Ronny Klæboe er utdannet mag.art. i psykologi fra 1982 og dr.philos. ved SV-fakultetet i Oslo fra 2006.
Ronny Klæboe har vært medlem av internasjonale arbeidsgrupper innen fagfeltet og deltok bl.a. i utarbeidelsen av standarden for kriterier for spørreundersøkelser.
Ronny Klæboe var medlem av Komiteen for vibrasjoner og bygningsskade i årene 2009-2015, og bidro med forskningsdata for opplevelse av vibrasjoner fra bygge- og anleggsarbeid. Han bidro også med forskningsdata for arbeidet i Komiteen for bestemmelse av vibrasjoner fra samferdsel i årene 2015-2018. Komiteen reviderte NS 8176 fra 2005. Han deltok også i komiteen som utarbeidet den første utgaven fra 1999, og gjennomførte bl.a. spørreundersøkelsen om vibrasjonsopplevelse som ligger til grunn for grenseverdier. 

Trygve Aasen, fagspesialist akustikk, støy og vibrasjoner fra Bane NOR
Seniorrådgiver Trygve Aasen jobber som miljørådgiver på støy og vibrasjoner for jernbane på seksjon for Over- og underbygning, Teknologi og Regelverk, i Teknisk avdeling i Infrastrukturdivisjonen ved Bane NOR. Han har jobbet der siden 2010. Han jobber med bl.a. målinger og beregninger av støy og vibrasjoner, utforming av krav i teknisk regelverk og korrelasjon mellom akustiske signaturer, vibrasjoner, konstruksjonsdesign og vedlikehold. Han har undervist i jernbaneteknikk, akustikk og vibrasjoner ved bl.a. NBIU (Nordisk baneingeniør-utdanning), NTNU, UiT og deltar aktivt i internasjonale fora for forskning og utvikling. Før dette har han også jobbet som lærer i videregående skole.
Trygve Aasen er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen elektronikk, med spesialisering på akustikk.
Trygve Aasen har vært medlem av Komiteen for vibrasjoner og støt og Komiteen for akustikk siden 2013.
Trygve Aasen har vært medlem av Standard Norges komite for bestemmelse av vibrasjoner fra samferdsel i årene 2015-2018.

Standard Norge tar smittevernet på alvor

På grunn av COVID-19-pandemien er det svært viktig å sørge for en trygg gjennomføring av kurs for både kursdeltakere og forelesere. Vi har derfor valgt å tilby dette kurset som digitalt kurs, via plattformen Zoom. 
To dager før kursstart får du E-post med en lenke for pålogging til Zoom. 

Dato/Tid: 10. nov 2020 / 09:00 - 16:00

Sted: Zoom

Kursnr./navn: 20-1116100 DIGITALT kurs i NS 8176 – Vibrasjoner fra samferdsel er AVLYST

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard NS 8176:2017 Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
til en verdi av 652, - og et elektronisk kurshefte (PDF). 
Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. 
(Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:
Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmelding er bindende.
 
Betingelser ved kursavmelding.

Påmeldingsfrist: 6. nov 2020 kl. 12:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00