Tidspunktet for dette kurset er passert.

Digitalt kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

NS 3420 «Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner» er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge.  De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

Kursbeskrivelse

Kurset er i første rekke beregnet på de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. Kurset er således godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon/innkjøp og prosjektleder/anleggsleder), rådgivere og advokater.

Første del
Første del er om oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den brukes. Vi ser også litt på NS 3450.

Andre del
Andre del er mer juridisk og tar for seg flere konkrete problemfelter og dommer.

Dette omfatter bl.a:

  • Gjeldende tolkningsprinsipper
  • Forholdet mellom generell del og postbeskrivelse
  • Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
  • Forholdet mellom tekst og kode
  • Ansvaret for produktvalg foretatt av byggherre
  • Bruk av referanseobjekter
  • Håndtering av mengdeavvik
  • Regulering av enhetspriser
  • Regulering av rigg/drift
  • Forholdet til BIM

Mål for kurset

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420.

Hvem er kurset for?

Dette kurset er relevant for ingeniører, entreprenører, arkitekter og andre som arbeider med NS 3420. I tillegg vil emnene være sentrale for jurister og advokater som arbeider med entrepriserett.

Kursholder:

Tor Andre Ulsted er advokat i SANDS.Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS. Tor Andre Ulsted er også spesialisert innen plan- og bygningslovgivningen, foreldelse og insolvensrett.

I lys av dagens COVID-19 situasjon er det viktig for Standard Online å sørge for en trygg gjennomføring av våre kurs for både kursdeltakere og kursholdere. Vi tilbyr derfor dette kurset som digitalt kurs, levert via plattformen Zoom. For ytterligere informasjon om gjennomføringen, se mer under "Påmelding".

Dato/Tid: 6. mai 2021 / 09:30 - 15:30

Kursnr./navn: 21-1338302 Digitalt kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kursavgift: kr 5 400,00

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode. (Medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement). 

Påmelding:

Klikk på knappen "Påmelding til kurset", send e-post til salg@standard.no eller ring oss på tlf. 67 83 87 00.
Påmeldingen er bindende. 

Kurset blir gjennomført med foreleser via den nettbaserte plattformen Zoom. To dager før kursstart får du en innkallelse til kurset som inneholder lenke til innlogging på kursdagen. 
Du mottar kursbevis etter gjennomført kurs.

Betingelser ved kursavmelding.

Flere fra samme bedrift? Kurset tilbys også bedriftsinternt.

Påmeldingsfrist: 5. mai 2021 kl. 10:00

Kontakt: salg@standard.no, telefon 67 83 87 00